Sofia Waldemarson

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Proteomik, masspektrometri, biomarkörer

Forskning

Olika medicinska behandlingar har olika god effekt på olika individer. Nu öppnas möjligheten att erbjuda individanpassad behandling baserad på molekylär information om varje individs egenskaper och sjukdom. För att kunna förverkliga detta krävs markörer som kan mäta detta. Proteiner är kroppens byggstenar som förändras vid sjukdom och kan därför användas som sådana biomarkörer för att skilja en sjukdomstyp från en annan. Masspektrometri är en analysmetod som kan mäta tusentals proteiner samtidigt och är därför effektiv för att karaktärisera olika sjukdomstillstånd. Viktigt för att översätta forskningsresultat till faktiskt klinisk användning är att etablera mätmetoder som också enkelt kan användas i kliniken. Här kan vi numera använda masspektrometern för direkt klinisk analys med mindre modifieringar av mätmetoderna. Detta är en enorm styrka som möjliggör för oss att accelerera utvecklingen av nya biomarkörer för klinisk användning. I de fall där mycket låga koncentrationer av proteinerna behöver mätas, såsom i blodprov kombinerar vi också masspektrometrianalys med antikroppar.

Utvald forskningsoutput

Säll, A., Carlsson, F., Olsson, N., Christer Wingren, Mats Ohlin, Persson, H. & Sofia Waldemarson, 2014, I : Journal of Proteome Research. 13, 12, s. 5837-5847

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sofia Waldemarson, Krogh, M., Alaiya, A., Kirik, U., Schedvins, K., Auer, G., Hansson, K. M., Ossola, R., Aebersold, R., Lee, H., Johan Malmström & Peter James, 2012, I : Journal of Proteome Research. 11, 5, s. 2876-2889

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (18)