Sofie Nilsson

Universitetslektor

Forskning

I mitt avhandlingsprojekt ägnar jag mig åt det kaos som råder i det tyska tempussystemet. I centrum står de två tempusen Präteritum och Perfekt, som båda inkräktar på varandras användningsdomäner. Mitt fokus ligger dock främst på tyskans preteritum. För trots att perfektformerna, till följd av Präteritumschwund, under lång tid har brett ut sig på bekostnad av Präteritum, förekommer de kvarvarande preteritumformerna oväntat nog även i kontexter där deras betydelse tolkas motsvarande en perfektbetydelse. Ett exempel på perfektkontexter där preteritum kan förekomma är erfarenhetsperfekt: ”Har du någon gång varit i Egypten?” skulle kunna översättas med ”Warst du denn schon mal in Ägypten?”

Senaste forskningsoutput

SOFIE NILSSON, 2016, Lund.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Visa alla (1)