Sofie Singbrant

ForskareTidigare namn: Sofie Singbrant Söderberg

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Myelodysplastiskt syndrom (MDS), Anemi, Blodstamceller

Forskning

Anemi resulterar i dålig syresättning av kroppens celler, vilket har stor negativ inverkan
på livskvaliteten. Anemi är starkt förknippat med stigande ålder, och majoriteten av cancerpatienter blir anemiska av antingen sin sjukdom eller behandling. Bildandet av röda blodkroppar regleras främst av hormonet Erytropoetin (EPO), och injektioner av EPO utgör tillsammans med blodtransfusioner de vanligaste behandlingarna. Tyvärr ger upprepade blodtransfusioner allvarliga bieffekter, och många typer av anemi svarar dåligt på EPO-behandling. Dessutom har nya regler införts för EPO-behandling av cancerpatienter då det i vissa fall kan leda till ökad metastasering. Därför är det viktigt att utveckla nya sätt att bota anemi. Min forskning har som övergripande syfte att förstå hur bildandet av röda blodkroppar regleras för att hitta nya botemedel till typer av svårbehandlad anemi. Vi studerar även hur anemi påverkar blodstamcellernas förmåga att upprätthålla en balanserad blodproduktion.

Senaste forskningsoutput

Gundry, M. C., Dever, D. P., David Yudovich, Bauer, D. E., Haas, S., Wilkinson, A. C. & Sofie Singbrant, 2017, I : Experimental Hematology.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sandra Capellera-Garcia, Pulecio, J., Dhulipala, K., Siva, K., Rayon-Estrada, V., Sofie Singbrant, Mikael N E Sommarin, Walkley, C. R., Shamit Soneji, Göran Karlsson, Raya, Á., Sankaran, V. G. & Johan Flygare, 2016 jun 14, I : Cell Reports. 15, 11, s. 2550-2562 13 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sofie Singbrant, van Galen, P., Lucas, D., Challen, G., Rossi, D. J. & Daley, G. Q., 2015, I : Experimental Hematology. 43, 9, s. 756-759

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (17)