Solomon Akele Abebe

Doktorand, Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Företagsekonomi

Nyckelord

  • Entreprenörskap

Forskning

Jag bedriver mina doktorandstudier vid Sten K. Johnson Centre for Entrepreneurship vid Ekonomihögskolan, Lunds universitet.