Sophia Yakhlef

Timlärare

Forskning

Främsta forskningsområden 

  • Gränspolitik
  • Gränspolissamarbete 
  • Kriminologi 

Pågående forskning 

Projektet ”Turnstone”. En undersökning av samarbetet mellan gränspolis, gränsbevakning och kustbevakning i Östersjöområdet.

För gränsmyndigheter i Östersjöområdet har samarbete blivit en viktig effekt av deltagandet i EU och Schengenavtalet. Gränsövergångar kan inte längre enbart övervakas med hjälp av passkontroller, utan är beroende av samarbetet mellan gränsmyndigheter. Detta innebär att nya gränsbevakningsnätverk bildas utöver nationella myndigheters nätverk. Nätverken baseras på gemensamma förståelser om att stå på samma sida (”befinna sig på samma sida om gränsen”), förtroende, och humor. Min forskning baseras på fältarbete och intervjuer från gränsmyndigheter i fem Schengenländer (Estland, Finland, Lettland, Litauen och Sverige). Jag fokuserar främst på de mekanismer och vardagliga arbete som skapar upplevelsen av en (ny) gemensam europeisk gränspoliskultur.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (17)