Sophia Zackrisson

Universitetslektor, överläkare

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Bröstcancer, Tomosyntes, Epidemiologi

Forskning

Onkologisk bilddiagnostik är ett växande område inom sjukvården eftersom cancer av olika slag är en av våra stora folksjukdomar. Därför är det av största vikt att nya bildgivandemetoder utvärderas och introduceras kontinuerligt. Det kan vara i syfte att hitta cancer tidigt, som till exempelvis hälsoundersökningar med mammografi, att kartlägga cancersjukdomens utbredning med skiktröntgen (datortomografi), magnetkameraundersökning (MR) etc, eller att kontrollera om cancerbehandlingen har gett någon effekt. Vår forskargrupp består av röntgenläkare, medicinska strålningsfysiker, ingenjörer och statistiker som tillsammans arbetar mot målet att förbättra cancerdiagnostiken. En del av projekten är mer tekniska, andra är stora registerstudier för kartläggning av riskfaktorer för cancer. Många av våra studier handlar om tidigdiagnostik av bröstcancer (mammografi och 3D-mammografi, tomosyntes) men även om andra typer av cancer såsom tjock-och ändtarmscancer, levercancer, prostatacancer mfl där metoder som MR och PET/CT används.

Utvald forskningsoutput

Sophia Zackrisson, van de Ven, S. M. W. Y. & Gambhir, S. S., 2014, I : Cancer Research. 74, 4, s. 979-1004

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Sophia Zackrisson, Ingvar Andersson, Janzon, L., Jonas Manjer & Garne, J. P., 2006, I : BMJ (Clinical Research Edition). 332, 7543, s. 689-691

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (84)