Sophie Eriksson

Forskare, Biträdande, PhD, Filosofie Magister

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi
  • Radiologi och bildbehandling
  • Immunologi inom det medicinska området

Forskning

Strålbehandling är en väletablerad metod som används för många tumörsjukdomar. Joniserande strålning riktas mot cancercellerna och orsakar skador som får cellen att dö. Bestrålningen kan antingen ske externt eller genom systemisk behandling med radioaktiva ämnen. Strålslagen har delvis olika egenskaper som påverkar behandlingsutfallet.

När en cell dör kommer delar av immunförsvaret att ta hand om resterna utan att någon vidare immunrespons väcks, denna tolerans är viktig för att immunförsvaret inte ska reagera mot kroppsegna vävnader. Men i vissa fall kommer den döende cellen att stimulera immunförsvaret till att reagera, så kallad immunogen celldöd. Om man får tumörceller att stimulera immunförsvaret på detta vis så får man en vaccin-liknande effekt som skulle kunna förhindra att sjukdomen kommer tillbaka eller sprider sig. Man tror idag att strålning i sällsynta fall kan inducera denna immunogena celldöd och att detta förklarar abskopaleffekten som innebär att strålbehandling av en tumör får obestrålade tumörer att också krympa.

I min forskning tittar jag på hur olika strålslag påverkar tumörceller och om behandlingen väcker en immunrespons.

Senaste forskningsoutput

Oskar Vilhelmsson Timmermand, Elgqvist, J., Beattie, K. A., Anders Örbom, Erik Larsson, Sophie E Eriksson, Thorek, D. L. J., Beattie, B. J., Thuy A Tran, David Ulmert & Sven-Erik Strand, 2019, I : Theranostics. 9, 8, s. 2129-2142 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Elgström, E., Sophie Eriksson, Ljungberg, O., Pär-Ola Bendahl, Ohlsson, T. G., Rune Nilsson & Jan Tennvall, 2015, I : EJNMMI Research. 5, 47.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (14)