Sophie Jörgensen

Dr Med Vet, Postdoktor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap
  • Annan hälsovetenskap
  • Klinisk medicin
  • Annan klinisk medicin
  • Neurologi

Nyckelord

Forskning

Jag tog läkarexamen i januari 2010 och i oktober 2012 blev jag legitimerad läkare. Jag fortsätter nu med såväl kliniskt som forskningsinriktat arbete inom ramen för min specialistutbildning vid Sektion Rehabiliteringsmedicin, Skånes universitetssjukhus.

Det övergripande syftet med min forskning är att undersöka vilka utmaningar och problemställningar äldre personer som levt länge med ryggmärgsskada möter, med specifikt fokus på aspekter av funktionshinder, hälsa, livstillfredsställelse, depressiva symptom och fysisk aktivitet. Målet är att lägga grunden för uppföljningsprogram och åtgärder som ökar dessa personers möjlighet till ett hälsosamt åldrande.

Jag disputerade i september 2017. Mitt avhandlingsarbete är del av en större longitudinell studie, the Swedish Aging with Spinal Cord Injury Study (SASCIS), om åldrandeprocessen hos 123 personer 50 år och äldre, som levt med en ryggmärgsskada i minst tio år. SASCIS initierades av vår forskargrupp redan 2010 och är den första studien i norra Europa att ge en heltäckande bild av att åldras med en ryggmärgsskada.

Senaste forskningsoutput

Anestis Divanoglou, Katarzyna Trok, Sophie Jörgensen, Claes Hultling, Kobamelo Sekakela & Tomasz Tasiemski, 2019 maj 24, I : Spinal Cord.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sophie Jörgensen, Linn Hedgren, Anna Sundelin & Jan Lexell, 2019 maj 17, I : Journal of Spinal Cord Medicine.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (23)