Sophie Liljedahl

Ph. D., Clinical Psychology, knuten till universitetet, , , Tidigare namn: Sophie Hyman

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap

Nyckelord

Forskning

Sophie Liljedahl, Ph. D., undervisar på psykologprogrammet och psykoterapeutprogrammet med KBT inriktning vid Lunds Universitet. Hennes forskning handlar om att utvärdera resultaten av ett färdighetsträningsprogram som ges till familjer i grupp som har närstående som är suicidala (”Family Connection” / Familjeband) samt alla aspekter av att utvärdera självskadebeteende och suicidbedömning i kliniskt arbete. Hon forskar också kring preventiva insatser avseendes självskadebeteende och självmord och deltar i den internationella utvecklingen av evidensbaserade behandlingar, särskilt för utsatta grupper inom hälso- och sjukvården, till exempel personer med borderline personlighetsstörning och koomoriditet såsom t.ex. PTSD, ätstörningar och missbruk.

Forskning

Utanför universitetet arbetar Sophie som chef för forskning och utveckling på ett behandlingshem i Skåne (Finjagården). Hon samarbetar också med ett antal nationella initiativ (Enheten för klinisk suicidforskning, Universitetssjukhuset i Lund, Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet, och SBU: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, DBT Scandinavia), samt med ett antal internationella forskargrupper. Dessa inkluderar Professor Marsha Linehan strategiska planeringsgrupp (University of Washington, Seattle), Professor Martin Bohus forskningslaboratorium (Central Institute of Mental Health, Tyskland), professor Alan Fruzzetti forskargrupp (Harvard University) och European Society for the Study of Personality Disorders personlighetsstörningar (ESSPD).

Senaste forskningsoutput

Daiva Daukantaité, Reid Lantto, Sophie Liljedahl, Marjolein Helleman & Sofie Westling, 2020 jun 16, I : Frontiers in Psychiatry.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (29)