Staffan Michelson

fil. dr, knuten till universitetet

Forskning

Forskningsområden

  • Miljörättens civila aspekter
  • Avtalet som drivkraft och rättsmedel för hållbar utveckling
  • Egendomsrättigheter i ett hållbarhetsperspektiv

Pågående forskning

Forskningen handlar om den funktionella, direkta och indirekta miljöpåverkan av egendomsrättigheter, avtalsrättsliga och andra privaträttsliga institut.

Syftet är att skapa grund för en analysmodell som kan granska hur civila drivkrafter och rättsmedel påverkar ett uppnående av miljöbalkens syften, jämfört med förvaltningsrättsliga och straffrättsliga regelsystem. Kan de civila drivkrafterna fungera som operationella alternativ och komplement till de intervenerande regelsystemen?

Senaste forskningsoutput

Håkan Hydén & Staffan Michelson, 2020 mar 1, Tvistlösning inom affärsrätten. Arvidsson, N., Nyström, B. & Westberg, P. (red.). Stockholm: Norstedts Juridik, Stockholm

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

Staffan Michelson, 2019 apr, Advokaten. Tidskrift för Sveriges advokatsamfund, s. 46-50 5 s.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

Staffan Michelson, 2018 nov 9, Stockholm: Jure. 296 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Visa alla (4)