Stefan Acosta

Professor, överläkare

Forskningsområden

Nyckelord

  • akut mesenteriell ischemi, akut tarmischemi, kärlkirurgi

Forskning

Akut tromboembolisk ocklusion av arteria mesenterika superior med tarmischemi är förenat med hög mortalitet, 80-90% i epidemiologiska studier. Tidig diagnostik med blodprovstest på akutmottagningen behövs för att markant kunna förbättra behandlingsresultat genom reducerat behov av tarmresektion och ökad användning av revaskularisering av tarmcirkulationen, och prognos. Men det saknas specifika plasma biomarkörer som kan påvisa sjukdomen, lik de markörer som idag finns för att påvisa en akut hjärtinfarkt.

Även om datortomografidiagnostiken utvecklats och kan diagnosticera ocklusion av tarmcirkulationen, så finns det tillstånd med non-ocklusiv tarmischemi som sällan kan diagnosticeras med datortomografi.  Den fibrinolytiska markören D-dimer kan idag på akutmottagningen användas som ett exklusionstest, där ett normalt D-dimer med stor sannolikhet kan användas för att avfärda diagnosen tarmischemi. Fler experimentella och kliniska studier med genuttryck av biomarkörer av tarmmukosa och blod behövs.

Jag är en företrädare för tvärvetenskaplig utveckling och samarbetar idag med flera olika nationella och internationella multi-disciplinära grupper av forskare för att sammanställa kunskapsläget och driva forskning avseende sjukdomar i cirkulationssystemet till bukens organ. Jag tror på synergi effekter och samarbete mellan olika medicinska discipliner för att kunna göra viktiga forskningsframsteg.

Senaste forskningsoutput

Terlouw, L. G., Moelker, A., Abrahamsen, J., Acosta, S., Bakker, O. J., Baumgartner, I., Boyer, L., Corcos, O., van Dijk, L. J. D., Duran, M., Geelkerken, R. H., Illuminati, G., Jackson, R. W., Kärkkäinen, J. M., Kolkman, J. J., Lönn, L., Mazzei, M. A., Nuzzo, A., Pecoraro, F., Raupach, J. & 4 andra, Verhagen, H. J. M., Zech, C. J., van Noord, D. & Bruno, M. J., 2020 maj 1, I : United European Gastroenterology Journal. 8, 4, s. 371-395 25 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Visa alla (149)