Stefan Schwartz

Professor, överläkare

Forskningsområden

Nyckelord

  • Papillomvirus, RNA bindande proteiner, Splitsning, Polyadenylering

Forskning

Vi studerar hur infektion med det cancerassocierade viruset HPV16 påverkar cellens maskineri, i synnerhet cellens förmåga att processa av RNA, bland annat så kallad RNA-splitsning och RNA-polyadenylering. Vi tror att denna påverkan på cellens RNA av HPV16 bidrager till virus förmåga att i sällsynta fall orsaka cancer. Eftersom HPV16 virusets livscykel är starkt kopplad till både celldifferentiering och cellproliferation, två tillstånd som båda är påverkade i cancerceller, kommer vi att undersöka om HPV16 virusets effekt på cellens RNA maskineri påverkar celldifferentiering och cellproliferation och bidrar till uppkomsten av cancer. Projektet skall leda till en ökad förståelse av hur humant papillomvirus typ 16 (HPV16) omvandlar den infekterade cellen till en cancercell. Denna kunskap kommer att öka vår förståelse av hur cancer uppkommer och denna information kan användas för att utveckla nya läkemedel mot cancer, samt för att identifiera biomarkörer som underlättar upptäckt av förstadier till cancer.

Utvald forskningsoutput

Soniya Dhanjal, Naoko Kajitani, Jacob Glahder, Anki Mossberg, Cecilia Johansson & Stefan Schwartz, 2015, I: Journal of Biological Chemistry. 290, 21, s. 13354-13371

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Xiaoze Li, Cecilia Johansson, Jacob Glahder, Anki Mossberg & Stefan Schwartz, 2013, I: Nucleic Acids Research. 41, 22, s. 10488-10508

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Stefan Schwartz, 2013, I: Virology. 445, 1-2, s. 187-196

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Cecilia Johansson & Stefan Schwartz, 2013, I: Nature Reviews. Microbiology. 11, 4, s. 239-251

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikel

Cecilia Johansson, Monika Somberg, Xiaoze Li, Ellenor Winquist, Joanna Fay, Fergus Ryan, David Pim, Lawrence Banks & Stefan Schwartz, 2012, I: EMBO Journal. 31, 14, s. 3212-3227

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (25)