Stefan Sennfält

knuten till universitetet, Doktorand, Läkarexamen

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Forskning

Mitt projekt handlar om att ta reda på hur det går för patienter som drabbats av stroke i det längre perspektivet, nämligen 3 och 5 år. Jag tittar både på mortalitet och funtionsnivå samt vad som karaktäriserar de patienter det går bra eller dåligt för i dessa avseenden. Jag använder mig av data från Riksstroke, det nationella kvalitetsregistret för stroke i Sverige. Min forskning är extra nyttig eftersom att inte mycket finns publicerat om stroke-patienter i det långa perspektivet från större kohorter. 

Men jag vill ge en så heltäckande bild som möjligt av situationen efter en stroke, inte bara för patienten utan också för de anhöriga som ofta tar ett stort ansvar för att ta hand om den drabbade i vardagen. Jag menar att man bör anta ett holistiskt perspektiv om man vill förbättra sutiationen eftersom att det är så många olika människor med olika roller såväl som olika delar av livet som berörs. 

Därför genomför jag projekt som beskriver situationen hos både patienter och anhöriga, utifrån kvantitativ såväl som kvantitativ metodologi.

Senaste forskningsoutput

Stefan Sennfält, 2020, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 120 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (6)