Sten Andreasson

Professor, Specialist Ophthalmology, Seniorprofessor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Oftalmologi

Nyckelord

  • elektrofysiologi; ärftliga näthinnesjukdomar

Forskning

Forskning

Ärftliga näthinnesjukdomar är idag den vanligaste orsaken till grav synskada hos personer i arbetsför ålder i Sverige och idag finns det c:a 5000 personer inom Sverige med dessa synhandikapp. Vi saknar idag möjlighet att behandla dessa progredierande ögonsjukdomar, varför dessa patienter på sikt kommer att förlora all synfunktion.

Projekten beträffande ärftliga näthinnesjukdomar avser:

  • diagnostik, identifiera genotyp/fenotyp, inte bara hos vuxna utan även den svårdiagnosticerade gruppen av små barn
  • planerade genterapin och forskningsoperationer vid SUS/Lund  .
  • fortsatt utveckling av RP-registret som idag omfattar c:a 3500 patienter och är kopplad till vår specialmottagning ärftliga ögonsjukdomar, där vi undersöker patienter från större delen av landet, samt en del från de Nordiska länderna.

Senaste forskningsoutput

Peter, V. G., Nikopoulos, K., Quinodoz, M., Granse, L., Farinelli, P., Superti-Furga, A., Sten Andréasson & Rivolta, C., 2019, I : Ophthalmic Genetics. 40, 2, s. 177-181

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Sorina Gorcenco, Vaz, F. M., Tracewska-Siemiatkowska, A., Tranebjærg, L., Cremers, F. P. M., Emil Ygland, Kicsi, J., Rendtorff, N. D., Möller, C., Kjellström, U., Sten Andréasson & Andreas Puschmann, 2019, I : Parkinsonism & Related Disorders. 61, s. 245-247 3 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetter

Haugen, O. H., Sten Andréasson, Ersland, L., Craven, A. R. & Hugdahl, K., 2018, I : Case Reports in Ophthalmology. 9, 2, s. 269-278

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (112)