Stephan Borgehammar

Professor, Professor i praktisk teologi, TD
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2019
 2. Medieval Swedish Sermons on St. Olaf

  Stephan Borgehammar, 2019 jun 1, (Accepted/In press) Ora pro nobis. s. 83-96

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 3. Gudstjänstens grund: deltagandets mysterium: En teologisk essä

  Stephan Borgehammar, 2019, (Accepted/In press) I : Svenskt gudstjänstliv. 94, s. 103-114

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 4. Gudstjänstens mening

  Stephan Borgehammar (red.), Fahlgren, S. (red.), Edgardh, N. (red.) & Fallberg Sundmark, S. (red.), 2019, (Accepted/In press) Skellefteå: Artos & Norma. 251 s. (Svenskt Gudstjänstliv; vol. 94)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 5. Hans Krongaard Kristensen, Mariager Kloster

  Stephan Borgehammar, 2019, (Submitted) I : Kuml: Årbog for Jysk Arkæologisk Selskab.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 6. Thomas Girmalm & Marie Rosenius, red., Inomkyrklig sekularisering

  Stephan Borgehammar, 2019, (Submitted) I : Svensk Teologisk Kvartalskrift.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 7. Varför ska vi bry oss om ordo?

  Stephan Borgehammar (Översättare) & Lathrop, G., 2019, (Accepted/In press) I : Svenskt gudstjänstliv. 94, s. 81-102

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 8. 2018
 9. Bön och skådande: om gudstjänst i sockenkyrkan på medeltiden

  Stephan Borgehammar, 2018, Bromma kyrka 850 år 1168-2018. Bromma: Bromma församling, s. 25-36 12 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 10. De svenska dominikanernas predikan

  Stephan Borgehammar, 2018, Visby, världen och Guds rike: Dominikanernas tid på Gotland. Svenserud, R. (red.). Visby: Gotlands Kyrkohistoriska Sällskap, s. 122-147 (Gotlands kyrkohistoriska sällskaps skriftserie; vol. 6).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. Findor: Kanik i Lund, prost i Dalby, munk i Helmarshausen

  Stephan Borgehammar, 2018, I : Personhistorisk tidskrift. 2018, 2, s. 141-158 18 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 12. Gunno Brynolphi Blutherus, En kort och enfaldig utfärdspredikan över fru Margaretha Lilia 1646

  Stephan Borgehammar, 2018, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 118, s. 167-168

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 13. Helen Gittos & Sarah Hamilton, Understanding Medieval Liturgy : Essays in Interpretation

  Stephan Borgehammar, 2018, I : Svenskt gudstjänstliv. 93, s. 228-229 2 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 14. Om de många sätten att delta i en gudstjänst

  Stephan Borgehammar, 2018, Kristen gudstjänst: En introduktion. Fallberg Sundmark, S. (red.). Skellefteå: Artos & Norma, s. 199-218

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 15. Origenes’ samtal med Herakleides och hans medbiskopar om Fadern och Sonen och om själen

  Stephan Borgehammar (Översättare) & Ἀδαμάντιος, Ὠ., 2018, (Accepted/In press) N/A. Artos & Norma, 15 s. (Svenskt patristiskt bibliotek; vol. 6).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 16. Predikan - i tid och otid

  Stephan Borgehammar (red.), 2018, Skellefteå: Artos & Norma. 287 s. (Svenskt gudstjänstliv; vol. 93)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 17. St. Augustine, Preacher of Paradox and Promise in Early Fifth-Century North Africa

  Stephan Borgehammar, 2018, Preaching Promise within the Paradoxes of Life. Cilliers, J. & Hansen, L. (red.). African SUNMedia, s. 273-281 9 s. 31. (Studia Homiletica; vol. 11).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 18. 2017
 19. Nordens äldsta bevarade byggnad? Dalby kyrkas värde mellan historia och framtid

  Stephan Borgehammar, 2017, Kyrkobyggnad och kyrkorum: Forskningsfrågor. von Bonsdorff, J., Brohed, I. & Jarlert, A. (red.). Stockholm: Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, s. 9-36 (Konferenser; vol. 90).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Översättning till svenska av en text på klassisk grekiska och trettionio på latin

  Stephan Borgehammar (Översättare), 2017, (Submitted) Stockholm: Stockholms katolska stift. 40 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 21. Reformation & gudstjänst

  Stephan Borgehammar (red.), 2017, Skellefteå: Artos & Norma. 276 s. (Svenskt gudstjänstliv; vol. 92)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 22. Vitae Birgittae: en översikt och tre editioner

  Stephan Borgehammar, 2017, Humanitas: Festskrift till Arne Jönsson. Nilsson, A., Damtoft Poulsen, A. & Svensson, J. (red.). Göteborg & Stockholm: Makadam förlag, s. 177-200

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. 2016
 24. Inhemska helgon förr och nu: Två nya doktorsavhandlingar om nordisk medeltid

  Stephan Borgehammar, 2016 mar, Signum: Katolsk orientering om kyrka, kultur, samhälle, 42, 2, s. 25-28.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 25. Drottningarnas drottning: Jungfru Maria i svensk medeltida cisterciensisk predikan

  Stephan Borgehammar, 2016, Roma kloster och cistercienserna. Selin, E. (red.). Visby: Gotlands museum, s. 122-151 30 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Evangelium och existens före Luther

  Stephan Borgehammar, 2016, Den kommunikativa kyrkan: Festskrift till Bernice Sundkvist på 60-årsdagen. Sarelin, B. & Lindfelt, M. (red.). Skellefteå: Artos & Norma, s. 111-146 36 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 27. Från påskdop till vardagsdop: Om en obemärkt revolution

  Stephan Borgehammar, 2016, Kyrklig rätt och kyrklig orätt - kyrkorättsliga perspektiv: Festskrift till professor Bertil Nilsson. Berntson, M. & Ciardi, A. M. (red.). Skellefteå: Artos & Norma, Vol. 97. s. 355-370 16 s. (Bibliotheca theologiae practicae; vol. 97).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Perspektiv på kyrkans år

  Stephan Borgehammar (red.), 2016, Skellefteå: Artos & Norma. 272 s. (Svenskt Gudstjänstliv; vol. 91)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 29. The church building as an ecclesiological statement: An essay

  Stephan Borgehammar, 2016, Ecclesiologica & alia: Studia in honorem Sven-Erik Brodd. Berggren, E. & Eckerdal, M. (red.). Skellefteå: Artos & Norma, Vol. 96. s. 239-253 15 s. (Bibliotehca theologiae practicae; vol. 96).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 30. 2015
 31. Hymnoden Härdelin

  Stephan Borgehammar, 2015, Psalm, hymn och andlig visa : hymnologiska studier. Årsbok för svenskt gudstjänstliv. Borgehammar, S. (red.). Artos & Norma, Vol. 90. s. 43-87

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 32. Konstruktionen av det heliga : altarna i det medeltida Lunds stift; Latin Letters from Clergymen in the Province of Scania in the Seventeenth Century

  Stephan Borgehammar, 2015, Svenskt gudstjänstliv, 90, s. 206-214.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 33. Latin Letters from Clergymen in the Province of Scania in the Seventeenth Century

  Stephan Borgehammar, 2015, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 115, s. 275-277

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 34. Liber daticus vetustior : ett martyrologium från 1100-talet

  Stephan Borgehammar, 2015, Mellan evighet och vardag : Lunds domkyrkas martyrologium Liber daticus vetustior : Studier och faksimilutgåva. Nilsson Nylander, E. (red.). Universitetsbiblioteket i Lund, s. 105-130

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. Mittelalterliches Theater und gotländische Kirchenkunst

  Stephan Borgehammar, 2015, Svenskt gudstjänstliv, 90, s. 255-257.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 36. Psalm, hymn och andlig visa: Hymnologiska studier

  Stephan Borgehammar (red.), 2015, Artos & Norma. 274 s. (Svenskt Gudstjänstliv; vol. 90)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 37. Swedish Students at the University of Leipzig in the Middle Ages

  Stephan Borgehammar, 2015, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 115, s. 259-260

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 38. Tidig helgonkult i Danmark och Sverige

  Stephan Borgehammar, 2015, I : Historisk Tidskrift. 135, 3, s. 523-529

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 39. 2014
 40. Framtidens gudstjänst? Kyrkohandboksförslaget granskat

  Stephan Borgehammar (red.), 2014, Artos & Norma. 264 s. (Svenskt Gudstjänstliv (årsbok); vol. 89)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 41. Klostre i det middelalderlige Danmark

  Stephan Borgehammar, 2014, I : Kyrkohistorisk årsskrift. 114, s. 179-181

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

 42. Svensk medeltida predikan på S:t Olofsdagen

  Stephan Borgehammar, 2014, Pilgrim S:t Olof 800 år. Axelsson, L. E. & Jönsson, L. (red.). Simrishamns pastorat & Killans bönegård, s. 51-62

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. 2013
 44. Med skilda tungors ljud: körsång och gudstjänstspråk

  Stephan Borgehammar (red.), 2013, Artos & Norma. 228 s. (Svenskt Gudstjänstliv (årsbok); vol. 88)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 45. Stoppa plågsamma gudstjänstförsök! Om liturgireformer

  Stephan Borgehammar, 2013, Kyrkomusikernas tidning, 79, 2, s. 4-8.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 46. The Last Judgement in Medieval Latin Model Sermons

  Stephan Borgehammar, 2013, The Last Judgement in Medieval Preaching. Mertens, T., Sherwood-Smith, M., Mecklenburg, M. & Schiewer, H-J. (red.). Brepols, s. 1-17

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 47. 2012
 48. Annales Suecici

  Stephan Borgehammar, 2012, Medieval Nordic Literature in Latin. A Website of Authors and Anonymous Works c. 1100-1530. Borgehammar, S., Mortensen, L. B., Friis-Jensen, K. & Ommundsen, Å. (red.). University of Bergen

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 49. Catalogi regum Sueciae

  Stephan Borgehammar, 2012, Mediaeval Nordic Literature in Latin. A Website of Authors and Anonymous Works c. 1100-1530. Borgehammar, S., Mortensen, L. B., Friis-Jensen, K. & Ommundsen, Å. (red.). Univeristy of Bergen

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 50. Diarium fratrum minorum Visbyensium

  Stephan Borgehammar, 2012, Medieval Nordic Literature in Latin. A Website of Authors and Anonymous Works c. 1100-1530. Borgehammar, S., Mortensen, L. B., Friis-Jensen, K. & Ommundsen, Å. (red.). University of Bergen

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingBidrag till encyklopedi/referensverk

 51. Jerusalem Pilgrims and the Holy Cross in the Fourth Century

  Stephan Borgehammar, 2012, I : Patristica Nordica Annuaria. 27, s. 57-79

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 52. Kanikerna i Dalby: tre studier

  Stephan Borgehammar, 2012, Locus Celebris: Dalby kyrka, kloster och gård. Borgehammar, S. & Wienberg, J. (red.). Makadam förlag, Vol. Centrum för Danmarksstudier 28. s. 291-326

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 53. Kyrkomusik: ett tema med variationer

  Stephan Borgehammar (red.) & Jonas Lundblad (red.), 2012, Artos & Norma. 231 s. (Svenskt Gudstjänstliv; vol. 87)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 54. Locus Celebris: Dalby kyrka, kloster och gård aktualiserade

  Jes Wienberg & Stephan Borgehammar, 2012, Locus Celebris: Dalby kyrka, kloster och gård. Borgehammar, S. & Wienberg, J. (red.). Makadam förlag, Vol. 28. s. 11-15

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 55. Locus Celebris: Dalby kyrka, kloster och gård

  Jes Wienberg (red.) & Stephan Borgehammar (red.), 2012, Makadam förlag. 552 s. (Centrum för Danmarksstudier; vol. 28)

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Föregående 1 2 3 Nästa