Steven Schmidt

Vetenskaplig Samordnare, Docent

Forskningsområden

Nyckelord

  • CASE - Centre for Ageing and Supportive Environments

Forskning

2005 doktorerade jag i medicinsk psykologi på Alabama universitet, Birmingham, USA. Sedan 2011 arbetar jag som anslagsadministratör på Lunds universitet, och sedan 2012 i forskargruppen "Aktivt och hälsosamt åldrande" och CASE. Mitt arbete består dels av anslagsansökningar och egen hälsoforskning. Jag har varit inblandad i forskningsprojekt och/eller kliniskt arbete relaterat till beteendemedicin, hälsopsykologi och folkhälsa sedan 1997. Det mesta av mitt arbete har varit fokuserat på att förstå och behandla kroniska sjukdomar, med speciell inriktning på att få vetenskapliga resultat att användas i praktiken. Innan jag 2010 flyttade till Sverige, arbetade jag på "Centers for Disease Control and Prevention" i Atlanta, USA med fokus på program och riktlinjer för att förhindra hjärtsjukdomar och stroke. Jag var legitimerad klinisk psykolog i USA mellan 2006-2010.

På CASE arbetar jag med flera pågående projekt, bl.a. "Housing and Health along the Process of Ageing", främst i del 3, och ett delprojekt som rör Parkinsons sjukdom i "ENABLE-AGE" projektet. Jag är intresserad av och vill gärna starta ytterligare projekt som kan påvisa omgivningens inverkan på befolkningens hälsa. 

Doktorsavhandling
Schmidt, Steven (2005). Assessment and Impact of Pain Symptoms among Medicare Beneficiaries: Implications for Policy Makers, Managed Care Organizations, and Primary Care Clinics. University of Alabama at Birmingham, Medical Psychology, USA.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (60)