Stig Linde

Universitetslektor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 2020
 2. The Church of Sweden and the Quest to Bounce Back Better

  Stig Linde, Wijkström, F., Reuter, M., Henrekson, E. & Sjöstrand, E., 2020 jun 25, Sweden Through the Crisis. Carlsson-Wall, M. & Lindqvist, G. (red.). Stockholm: SIR, Stockholm School of Economics Institute for Research., s. 1-18 18 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 3. Teologiska resurser för kyrkans diakoni: - en fördjupning till Vägledning för diakoni

  Stig Linde, Ideström, J. & Nausner, M., 2020 apr 1, Vägledning för diakoni: Teologiska resurser. Bodin, M., Hollmer, M. & Linde, S. (red.). Varberg: Argument, s. 119-216 97 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 4. Decentraliserad diakoni - en studie av tre församlingar

  Torbjörn Hjort & Stig Linde, 2020, Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. 48 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2020, nr. 5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 5. 2019
 6. Welfare State Supporter and Civil Society Activist: Church of Sweden in the “Refugee Crisis” 2015

  Stig Linde & Ideström, J., 2019 jun 24, I : Social Inclusion. 7, 2, s. 4-13 10 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 7. Bedöma och åtgärda fattigdom: Om välfärdens skiljelinjer och samhällets yttersta skyddsnät

  Stig Linde, 2019 mar 15, Svensk Kyrkotidning, 115, 3, s. 84-85 2 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

 8. Institutionaliseringen av en kallelse - framväxten av en yrkeskår

  Stig Linde, 2019, Kan barmhärtigheten institutionaliseras?. Christiansson, E. & Linde, S. (red.). Skellefteå: Artos & Norma, s. 147-180 33 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Kan barmhärtigheten institutionaliseras?

  Stig Linde (red.), Christiansson, E. (red.), Hansson, M. J., Lundgren, L. & Eckerdal, P., 2019, Skellefteå: Artos & Norma. 243 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 10. Kan omsorg organiseras rationellt?

  Stig Linde, 2019, Kan barmhärtigheten institutionaliseras?. Christiansson, E. & Linde, S. (red.). Skellefteå: Artos & Norma, s. 201-2018 18 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 11. 2018
 12. Granskningssamhällets krav och civilsamhällets (re)aktioner. Rapport om resultaten från en enkät, 2016-2017

  Stig Linde, Malin Arvidson & Roberto Scaramuzzino, 2018 jun 14, 61 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2018, nr. 5)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 13. 2017
 14. Bekräftelse och utmaningar - om kyrkan som välfärdsaktör

  Stig Linde & Ideström, J., 2017 nov 17, Svensk Kyrkotidning, 113, 11, s. 338-342 5 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 15. Kyrkans alternativa roller som välfärdsaktör

  Stig Linde & Ideström, J., 2017 sep 19, Svensk Kyrkotidning, 113, 9, s. 259-262 4 s.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 16. Det här är någonting vi måste göra: Ett teologiskt aktionsforskningsprojekt med Svenska kyrkan i Mölndal

  Stig Linde & Ideström, J., 2017 apr 25, Svenska kyrkans forskningsenhet, Uppsala. 81 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 17. Årsbok 2016: Socialhögskolan, Lunds universitet

  Lars Harrysson (red.), Rosmari Eliasson-Lappalainen (red.), Anzén, U., Christel Avendal, Staffan Blomberg, Brunzell, M., Kristina Göransson, Helene Lahti Edmark, Linér, P., Stig Linde, Norma Montesino, Lupita Svensson, Nataliya Thell, Tabitha Wright Nielsen & Patrik Hekkala, 2017 mar 25, Lund: School of Social Work, Lund University. 80 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2017, nr. 3)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 18. Civilsamhället, staten och välfärden

  Stig Linde, Anna Meeuwisse & Roberto Scaramuzzino, 2017, Den kantstötta välfärden. Swärd, H. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 279-304 25 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 19. Det civila samhällets historia - begreppet, fenomenet och debatten

  Stig Linde & Roberto Scaramuzzino, 2017, Socialt arbete i civilsamhället - aktörer, former och funktioner. Studentlitteratur

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. Institutional Logics Perspective on Diaconia

  Stig Linde, 2017, Mending the World?: Possibilities and Obstacles for Religion, Church, and Theology. Blåder, N. & Helgesson Kjellin, K. (red.). Pickwick Publications, Vol. 14. s. 436-454 19 s. (Church of Sweden Research Series; vol. 14).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 21. Introduktion till den svenska utgåvan

  Stig Linde & Verner Denvall, 2017, Utvärderingsmodeller. Krogstrup, H. K. (red.). Lund: Studentlitteratur, s. 9-34 25 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

 22. Redovisning och ansvar - det ålagda och det självpåtagna

  Malin Arvidson & Stig Linde, 2017, Socialt arbete i civilsamhället - aktörer, former och funktioner. Linde, S. & Scaramuzzino, R. (red.). Studentlitteratur, s. 101-121 21 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. Socialt arbete i civilsamhället - aktörer, former och funktioner

  Stig Linde (red.) & Roberto Scaramuzzino (red.), 2017, Lund: Studentlitteratur. 304 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

 24. 2016
 25. Fattigvård, diakoni och välfärdstjänster - från restriktioner till konkurrensutsättning

  Stig Linde, 2016 jun, Sedd med osedd. : Om folkkyrkans paradoxala närvaro inför 2020-talet.. Bäckström, A. & Wejryd, A. (red.). Stockholm: Verbum, s. 165-184 20 s.

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. Välfärd och kyrka: Underlag för reflektion

  Stig Linde, 2016, Svenska kyrkans forskningsenhet, Uppsala. 96 s.

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 27. 2015
 28. The Identity of the Deacon in Zimbabwe and Sweden

  Stig Linde, Olofsgård, K., Nordin, T. & Wänn, B., 2015 aug 24, I : Diaconia. Journal for the Study of Christian Social Practice. 6, 1, s. 84-91 5 s.

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 29. Från restriktioner till konkurrensutsättning

  Stig Linde, 2015, Svensk Kyrkotidning, 111, 8, s. 253-257.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 30. 2014
 31. Competing Institutional Logics in Diaconal Work

  Stig Linde, 2014, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 32. Dialog eller styrning? Om relationen mellan staten och de idéburna organsationerna, med särskilt fokus på Överenskommelsen och Svenska kyrkan.

  Stig Linde, 2014, Välfärdsinsatser på religiös grund. Förväntningar och problem.. Bäckström, A. (red.). Artos & Norma, s. 195-220

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 33. Forskaren har ordet: Lärdomar från ett projekt

  Stig Linde, 2014, Diakoni på landsbygden - ett treårigt projekt om församlingsdiakoni och frivillighet i Norrlands inland. Kristina, S. (red.). Härnösands stift, s. 70-81

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 34. Forskning om diakoni - en litteraturöversikt

  Stig Linde & Christiansson, E., 2014, Svensk Kyrkotidning, 110, 3, s. 82-87.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 35. 2013
 36. Bokens ärende

  Stig Linde & Kerstin Svensson, 2013, Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter. Människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv.. Stig, L. & Kerstin, S. (red.). Liber, s. 8-24

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 37. Frågor som väcker nyfikenhet.Vilka mått är användbara för att följa upp församlingarnas diakonala arbete?

  Stig Linde & Lindström, S., 2013, Svensk Kyrkotidning, 109, 3, s. 53-56.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 38. Hur kan vi förstå aktörer i komplexa organisationer?

  Stig Linde & Kerstin Svensson, 2013, Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter. Människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv.. Stig, L. & Kerstin, S. (red.). Liber, s. 173-182

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 39. Knocking on heaven's door: The evaluation community goes to church

  Verner Denvall & Stig Linde, 2013, I : Evaluation. 19, 4, s. 431-441

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 40. Konkurrerande logiker - en möjlighet för institutionella entreprenörer?

  Stig Linde, 2013, Förändringens entreprenörer och tröghetens agenter. Människobehandlande organisationer ur ett nyinstitutionellt perspektiv.. Stig, L. & Kerstin, S. (red.). Liber, s. 109-126

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 41. Mångfald eller standardisering? Om religion och välfärdens organisering.

  Stig Linde, 2013, Religionens offentlighet. Om religionens plats i samhället.. Stenström, H. (red.). Artos & Norma, s. 83-94

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. 2012
 43. Hur mäter vi diakoni?

  Stig Linde & Lindström, S., 2012, Svensk Kyrkotidning, 108, 18, s. 340-343.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 44. Ungdomar och Drive in-idrott - en utvärdering av organiserad spontanidrott 2009-2011

  Stig Linde & Elvhage, G., 2012, Riksidrottsförbundet. 75 s. (Utvärderingsrapporter Idrottslyftet)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 45. 2011
 46. Nationella forskarskolan i socialt arbete - dess målgrupp och deltagare

  Elmersjö, M., Elmersjö, M. & Stig Linde, 2011, Institutionen för sociat arbete, Linnéuniversitetet. 47 s. (Rapportserie i Socialt arbete; vol. 1)

  Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

 47. The Parish in the Audit Society

  Stig Linde, 2011, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 48. The Parish in the Audit Society

  Stig Linde, 2011, (Unpublished).

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

 49. 2010
 50. Församlingen i granskningssamhället

  Stig Linde, 2010, Lunds universitet, Socialhögskolan. 303 s.

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

 51. 2008
 52. Utvärdering i diakonalt arbete

  Stig Linde, 2008, Diakoni - tolkning, historik, praktik. Erik, B. & Mats J., H. (red.). Verbum, s. 249-267

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 53. 2007
 54. Moderniteten och den gamla organisationen

  Verner Denvall & Stig Linde, 2007.

  Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet