Stina Ausmeel

Doktorand

Forskning

Aerosolfysik

Forskningen är inriktad på den fysiska och kemiska karakteriseringen av atmosfäriska aerosoler. Partikelutsläppen kommer också att undersökas i samband med potentiella hälsoeffekter.

 

Projekt: skeppsemissioner

Atmosfäriska mätningar utförs på stränder, där färska eller åldrade fartygsutsläpp samlas in under olika årstider (sommar och vinter). AMS (Aerosol Mass Spectrometer) används för storleksberoende kemisk karakterisering av partiklar. Partiklarnas sot- och svavelinnehåll är av stort intresse.

 

Projekt: emissioner i skog och bakgrundsmätningar

I granskogen kring ACTRIS bakgrundsstation, Hyltemossa, kommer vi att mäta utsläpp och upptag av partiklar samt interaktioner med gaser. Långsiktiga variationer kommer att studeras genom kontinuerliga mätningar med till exempel ACSM (Aerosol Chemical Speciation Monitor).

 

Huvudhandledare: Adam Kristensson

Biträdande handledare: Birgitta Svenningsson, Axel Eriksson.

Senaste forskningsoutput

S. Ausmeel, Andersen, C., Nielsen, O. J., Østerstrøm, F. F., Johnson, M. S. & E. J.K. Nilsson, 2017 jun 1, I : Journal of Physical Chemistry A. 121, 21, s. 4123-4131 9 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (4)