Stina Balldin

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Socialt arbete

Nyckelord

  • barn, interventioner, video feedback, evidensbaserade metoder, effekt

Forskning

Mitt intresseområde är behandlingsinterventioner i socialt arbete med barn som uppvisar samspelssvårigheter, vilket ofta benämns som beteendeproblem. I mitt avhandlingsarbete undersöker jag dels vilken experimentell forskning som gjorts av video feedbackprogram mellan åren 1990-2014, och dels effekten av ett specifikt videofeedback program, Marte Meo och Samordningsmöten (MOS). MOS är en skolbaserad insats som involverar barnets föräldrar. MOS utvecklades av Ingegerd Wirtberg och Ulf Axberg, som båda har sina fästen i både praktik och forskning. Marte Meo är en samspelsmetod som ursprungligen kommer från Nederländerna och som används i Skandinavien sedan mer än 30 år tillbaka men också i andra europeiska länder, Australien och USA.

 

Jag påbörjade forskarutbildningen på Socialhögskolan i Lund 2012. Dessförinnan arbetade jag som projektassistent i det projekt som nu är föremål för min avhandling. Jag tog socionomexamen 1992 och har därefter vidareutbildat mig i bl. a. familjeterapi, steg 1 och till Marte Meo terapeut, handledare och utbildare. Jag har arbetat inom socialtjänsten i Lund, på LVM-hemmet Lunden i Lund, på Spädbarnsverksamheten, Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i  Eslöv och en kortare tid på Familjeforum i Lund där jag tillsammans med Ingegerd Wirtberg utbildade i Marte Meo på Oregon Social Learning Center (OSLC).   

Under doktorandtiden undervisar jag på termin 7 på socionomutbildningen på kurserna Professionellt socialt arbete och Barn och familj, men även på Hälso- och sjukvårdsutbildningen för blivande kuratorer och på psykoterapiutbildningen, steg 1 med inriktning på familjeterapi. 

Senaste forskningsoutput

Stina Balldin, Martin Bergström, Ingegerd Wirtberg & Ulf Axberg, 2019, I: Child and Adolescent Social Work Journal. 36, 5, s. 537-548 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lars Harrysson, Karin Kullberg, Anna-Lena Strid, Karin Lenz, Anneli Nielsen, Karl Eriksson, Stina Balldin, Elizabeth Martinell Barfoed, Arne Kristiansen, Mats Hilte, Staffan Blomberg, Maria Bangura Arvidsson, Kate McLaren, Jesper Persson & Eric Olsson, 2018 mar 14, Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. 118 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2018, nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Stina Balldin, Ingegerd Wirtberg & Philip A. Fisher, 2018, I: Research on Social Work Practice. 28, 6, s. 682-695 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (5)