Stina Balldin

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Samhällsvetenskap
  • Socialt arbete

Nyckelord

  • barn, interventioner, video feedback, evidensbaserade metoder, effekt

Forskning

Mitt intresseområde är behandlingsinterventioner i socialt arbete med barn som uppvisar samspelssvårigheter, vilket ofta benämns som beteendeproblem. I mitt avhandlingsarbete undersöker jag dels vilken experimentell forskning som gjorts av video feedbackprogram mellan åren 1990-2014, och dels effekten av ett specifikt videofeedback program, Marte Meo och Samordningsmöten (MOS). Marte Meo är en samspelsmetod som ursprungligen kommer från Nederländerna och som används i Skandinavien sedan mer än 20 år tillbaka. Metoden används också i andra europeiska länder och i Australien.

 

Jag påbörjade forskarutbildningen på Socialhögskolan i Lund 2012. Dessförinnan arbetade jag som projektassistent i det projekt som nu är föremål för min avhandling. Jag tog min socionomexamen 1992 och har därefter vidareutbildat mig i bl. a. familjeterapi (Steg 1) och till Marte Meo terapeut, handledare och utbildare. Jag har arbetat inom socialtjänsten i Lund, på LVM-hemmet Lunden i Lund och på Spädbarnsverksamheten på Barn- och ungdomspsykiatriska mottagningen i  Eslöv.  

Senaste forskningsoutput

Stina Balldin, Martin Bergström, Wirtberg, I. & Axberg, U., 2019, I : Child and Adolescent Social Work Journal. 36, 5, s. 537-548 12 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Lars Harrysson, Kullberg, K., Strid, A-L., Karin Lenz, Nielsen, A., Karl Eriksson, Stina Balldin, Elizabeth Martinell Barfoed, Arne Kristiansen, Mats Hilte, Staffan Blomberg, Maria Bangura Arvidsson, McLaren, K., Persson, J. & Eric Olsson, 2018 mar 14, Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. 118 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2018, nr. 2)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Stina Balldin, Wirtberg, I. & Fisher, P. A., 2018, I : Research on Social Work Practice. 28, 6, s. 682-695 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (5)