Stina Burri

knuten till universitetet, Department of Medical Biochemistry and Microbiology, IMBIM. Uppsala Biomedical Centre, BMC, Uppsala University, UU, Uppsala., Clinical Research Centre, CRC, Skåne University Hospital, SUS, Malmö,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Teknik och teknologier
  • Medicin och hälsovetenskap

Nyckelord

  • Meat, Colorectal cancer, Antioxidants, Microflora, PCR

Forskning

SUSMEATPRO (Sustainable plant ingredients for healthier meat products) projektet startades som ett svar på den Europeiska Unionens vision att uppnå säkra och hållbara livsmedelssystem till år 2020. Köttkonsumtionen i världen ökar och den Europeiska konsumtionen är överflödig vilket har en negativ inverkan på vår miljö och hälsa i flera aspekter. En av de största hälsoriskerna med en överflödig köttkonsumtion är kolorektal cancer (KRC) vilken är den tredje största cancertypen i världen med sina 600 000 dödsfall 2008. Epidemiologiska och experimentella försök har visat att risken att insjukna i KRC ökar med ett högt köttintag, speciellt av rött och processat slag. Kött är dock vår viktigaste proteinkälla då det bl.a. innehåller proteiner av hög biologisk kvalitet, B-vitaminer och essentiella mineraler vilket gör det nyttigt att konsumera i måttliga mängder. Däremot innehåller rött kött heme-järn och fritt järn i större utsträckning än något annat kött. Dessa typer av järn tror man därför har en koppling med KRC antingen i sin naturliga form eller då det får reagera tillsammans med nitrit i processat kött. Forskning har visat att heme-järn inducerar fettoxidation och därmed främjar karcinogenes i mustunntarm. Man har också visat att ett ökat intag av rött kött kan framkalla formationen av reaktiva syrearter i närvaro av fleromättade fettsyror. De reaktiva syrearterna spelar en väsentlig roll för DNA-skador och stör normal cellproliferation av epitelceller i tarmen. Detta leder i sin tur till en ökad risk för KRC på grund av utebliven tarmcellsreparation. SUSMEATPRO fokuserar just nu på de ovan nämnda oxidationsmekanismerna som potentiellt ger upphov till KRC vid ett högt intag av rött och processat kött. Hypotesen i det här projektet är att ett ökat intag av antioxidanter tillsammans med rött och processat kött skulle minska risken att insjukna i KRC. Många växter innehåller föreningar med antioxidativa, antibakteriella och anti-inflammatoriska egenskaper. SUSMEATPRO har valt att inrikta sig på växtavfall dels för att dessa produkter kasseras trots deras höga innehåll av värdefulla antioxidanter, dels för att hitta de mest potenta antioxidativa föreningarna att tillsätta till köttprodukter utan att tillföra ett ökat tryck på de rådande redan ansträngda miljömässiga omständigheterna.

Senaste forskningsoutput

Stina C.M. Burri, Anders Ekholm, Uko Bleive, Tõnu Püssa, Martin Jensen, Jarkko Hellström, Sari Mäkinen, Risto Korpinen, Pirjo H. Mattila, Vitalijs Radenkovs, Dalija Segliņa, Åsa Håkansson, Kimmo Rumpunen & Eva Tornberg, 2020, I : Meat Science. 162, 108033.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Stina Burri, 2019 okt 28, Lund: Food Technology, Engineering and Nutrition, Lund University. 96 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (5)