Stina Oredsson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • Cancer stamceller, cancer cellinjer, forska utan djurförsök

Forskning

Mer och mer forskning tyder på att återfall i cancer beror på förekomsten i en tumör av en mycket liten population av cancerceller som är resistenta mot behandling. Dessa celler har fått namnet cancerstamceller (CSCer). De cellgifter man använder idag tycks inte fungera på CSCer och därför är det viktigt att hitta cellgifter som även dödar denna population av cancerceller. I vår forskning undersöker vi hur en rad olika substanser påverkar CSCer. Vi utgår från naturliga substanser som isolerats från bakterier och växter och som modifierats av kemister genom kemisk syntes. De nya substanserna kallar vi för analoger av modersubstansen. Som modellsystem använder vi cancerceller som isolerats från patienters tumörer och som växer utanför kroppen i flaskor omgivna av en vätska som är cellernas mat. Analogerna tillsätts till vätskan och sedan undersöker vi hur CSCerna påverkas med olika metoder. Vi undersöker även hur olika typer av normala celler påverkas för att få en förståelse av biverkningar.

Utvald forskningsoutput

Huang, X., Borgström, B., Kempengren, S., Lo Persson, Cecilia Hegardt, Daniel Strand & Stina Oredsson, 2016, I : BMC Cancer. 16, 1, 145.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Maldonado, E., Daniel Svensson, Stina Oredsson & Olov Sterner, 2014, I : Scientia Pharmaceutica. 82, 1, s. 147-160

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Huang, X., Borgström, B., Linda Månsson, Lo Persson, Stina Oredsson, Cecilia Hegardt & Daniel Strand, 2014, I : ACS Chemical Biology. 9, 7, s. 1587-1594

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Borgström, B., Huang, X., Posta, M., Cecilia Hegardt, Stina Oredsson & Daniel Strand, 2013, I : Chemical Communications. 49, 85, s. 9944-9946

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (86)