Sune Sunesson

knuten till universitetet

Forskning

Mina intressen är framförallt forskning om människobehandlande organisationer, socialpolitik och kunskapssociologi. Detta tar sig uttryck i forskning om hur vårdsystem ändras, hur socialtjänstsystem byggs upp och motiveras, och hur kunskap och forskning används i socialt arbete. Jag arbetar för en integrerad samhällsvetenskap, som öppnar sig både mot andra vetenskaper och mot olika praktikområden.

Samverkan

Under åren 2000 – 2008 var jag starkt engagerad i fakultetens ledning, bl.a. som dekan. Sedan 2008 arbetar jag med Pufendorfinstitutet, ett mångvetenskapligt och tvärfakultärt ”Institute for Advanced Studies” vid vårt universitet. Jag var styrelseordförande 2008 - 2012, föreståndare 2012 - 2017 och är sedan januari 2018 vetenskaplig rådgivare vid institutet.

Senaste forskningsoutput

Ann-Katrin Bäcklund & Sune Sunesson, 2019 sep 18, Lunds universitet, Pufendorfinstitutet. 86 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Sune Sunesson, 2018, Bedöma och åtgärda fattigdom. Swärd, H. (red.). Lund: Studentlitteratur AB, s. 85-94 10 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Sune Sunesson, 2017, Övervakning och straff av Michel Foucault (org. Surveiller et punir. Naissance de la prison). Foucault, M. (red.). Lund: Arkiv, s. 7-28 21 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingFör-/efterord

Visa alla (111)