Susanne Schötz

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Jämförande språkvetenskap och lingvistik

Forskning

Mina forskningsintressen:

Olika slags fonetisk variation, såsom (1) dialektal variation i svenska och andra språk, (2) paralingvistisk variation som ålder, känslor, attityder och hälsotillstånd, och (3) fonetisk variation i människa-djur-kommunikation. Jag är just nu speciellt intresserad av:

• Dialektal variation: I forskningsprojekten SweDia 2000 and SIMULEKT har jag haft utmärkt möjlighet att studera svensk dialektal variation.

• Talarålder: ett paralingvistisk och talar-specifikt drag som alltid finns närvarande i tal. Jag är intresserad av mänsklig perception, akustisk analys, automatisk igenkänning och simulering (syntes) av talarålder.

• Estlandssvenska talas fortfarande av en handfull talare i Estland och Sverige. Jag vill hjälpa till med dokumentation och analys av dessa idag nästan utdöda dialekter.

• Svenskans långa vokaler och hur de artikuleras i olika dialekter. I projektet Exotiska vokaler i svenska - en artikulografisk studie av palatala vokaler [VOKART] undersöker jag just nu regional variation i vokalartikulation med hjälpa av Humanistlaboratoriets artikulograf AG500. Bl.a. tittar vi på hur det så kallade Viby-i uttalas i svenska dialekter.

• Katt-katt och katt-människa-kommunikation. Jag är intresserad av vilka ljud katter använder i sin vokala kommunikation med andra katter eller oss människor och hur dessa ljud kan kombineras och varieras (och hur vi människor förnimmer/uppfattar dem.

Senaste forskningsoutput

Susanne Schötz, 2020 jan 1, Pets as Sentinels, Forecasters and Promoters of Human Health. Springer International Publishing, s. 319-347

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Susanne Schötz, 2019 jun 10, Proceedings from FONETIK 2019 Stockholm, June 10–12, 2019. Heldner, M. (red.). Stockholm, s. 67 6 s. 12

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

Susanne Schötz, 2019 jan 15, 1 uppl. Stockholm: Forum. 264 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (82)