Suvi Karjalainen

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin

Nyckelord

  • logopedi

Forskning

Mitt doktorandprojekt handlar om bättre kommunikation och lärande i klassrum. Syftet är att undersöka effekten av en fortbildning för: lärare i åk 3-6; deras elever; i klassrum med varierande ljudmiljö. Det är en interventionsstudie där lärare genomgår en fortbildning som i korthet syftar till att ge lärare kunskap och praktiska verktyg för att: använda god röstteknik, anpassa rösten till ljudmiljön, optimera icke-verbal kommunikation samt förbättra språkinlärningsmiljön. Projektet startade i september 2016 och beräknas vara klart 2020.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (1)