Suzanne Johanson

Forskare, Biträdande

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Forskning

Fil. mag. arbetsterapi, Fil kand. antropologi

Jag heter Suzanne Johanson och är legitimerad arbetsterapeut med lång erfarenhet från arbetslivsinriktad rehabilitering samt primärvård. Jag började som projektadministratör på halvtid i YES!-projektet och sökte sedan doktorandtjänst efter några år. Individual Enabling and Support (IES) är ett forskningsprojekt som handlar om arbetslivsinriktad rehabilitering för personer med depression eller bipolär sjukdom. Projektet är ett REHSAM-projekt i samarbete med Region Skåne och de öppenpsykiatriska mottagningarna i Ängelholm, Landskrona, Eslöv och Burlöv. Syftet med projektet är att jämföra IES-modellen med den traditionella rehabiliteringskedjan samt att studera olika implementeringsfaktorers möjligheter och hinder för att införa IES-modellen i en svensk kontext. Syftet är också att beskriva genomförandet av IES-metoden genom fallstudier och att studera eventuella samband mellan grad av depression och motivation, livsstilsfaktorer och egenmakt.

Senaste forskningsoutput

Suzanne Johanson, Markström, U. & Ulrika Bejerholm, 2019, I : Scandinavian Journal of Occupational Therapy. 26, 3, s. 205-218 14 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Suzanne Johanson, 2018, Lund: Lund University, Faculty of Medicine. 120 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

Visa alla (5)