Talieh Mirsalehi

Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

Forskning

Projektets fokus ligger på spridningen av förfalskade mediciner i Sveriges multikulturella samhälle och de direkta hälsoriskerna som presenteras för barn. Med utgångspunkt i det svenska samhället fokuserar min forskning på barns hälsokunskap, det vill säga barnens kunskaper om läkemedel och medicinsk upphandling. Syftet är att avgöra i vilken mån barnens sociala och kulturella erfarenheter av tillgång och användning av mediciner kan påverka deras inställningen till hur mediciner ska användas och upphandlas.