Teres Hjärpe

UniversitetslektorTidigare namn: Teres Pettersson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Forskning

Intresseområden för min forskning är "mätningar" av sociala problem och dokumenteringens och statistikens roll inom socialt arbete. Jag bygger min avhandling på ett material som samlats in inom ramen för forskningsprojektet "Blanketter, formulär och pappersgöra- expanderande dokumenteringspraktiker inom socialtjänst och sjukvård". Projektet leds av Katarina Jacobsson och Elizabeth Martinell Barfoed. I samband med att jag bedrev etnografiskt fältarbete kring en ledningsgrupp i socialtjänsten började jag fundera över mätandets och även dokumenterandets förtjänster och begränsningar för ett område som socialt arbete, ett tema jag nu fördjupar mig i.

Tidigare har jag arbetat i forskningsprojektet "Välfärdstjänster och ökad valfrihet- exemplet gymnasieskolan" under ledning av Torbjörn Hjort och Alexandru Panican. Rektorer och studie- och yrkesvägledare intervjuades om deras syn på den egna rollen i det förändrade gymnasievalssystemet. Publikationer från projektet finns nedan.

Yrkesarbete

Mina praktiska erfarenheter av socialt arbete kommer från hälso- och sjukvården där jag haft anställning som kurator för personer med olika typer av funktionshinder. För närvarande är jag tjänstledig från mitt uppdrag som internationell koordinator på Socialhögskolan för att gå forskarutbildningen.

Senaste forskningsoutput

Teres Hjärpe, 2020 jan 8, 1st uppl. Lund: Lund University. 262 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Teres Hjärpe, 2019 feb 28, I : Social Inclusion. 7, 1, s. 185-195 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Teres Hjärpe & Hanna Falkenström, 2018 sep 19, I : Socialvetenskaplig tidskrift. 24, 3-4, s. 177-199

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (14)