Teresa Ullberg

knuten till universitetet, Neurolog,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Neurologi

Forskning

Post-dok inom Stroke policy och registerbaserad strokeforskning med tre aktuella pågående projekt:

  • Strukturerad uppföljning för stroke i Malmö (kliniskt forskningsprojekt)
  • Överlevnad, funktion, och anhörigas situation 3–5 år efter stroke: en långtidsuppföljning från Riksstroke (doktorandprojekt Stefan Sennfält)
  • Stroke hos patienter med pågående antiokoagulantiabehandling (doktorandprojekt Trine Apostolaki-Hansson)

Senaste forskningsoutput

Visa alla (8)