Terese Anving

Universitetslektor, Biträdande, Studierektor för grundutbildningen

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)
  • Genusstudier

Forskning

Min forskning har framför allt handlat om familj och nära relationer, arbete, omsorg och ojämlikhet. Jag arbetar för närvarande med två forskningsprojekt som på olika sätt berör dessa teman. I projektet "Omsorg om barn i de köpta barnpassningstjänsternas tidevarv: En studie av barnflickor, barn och föräldrar", studerar jag tillsammans med Sara Eldén, Lunds universitet, den privata barnpassningsmarknaden (barnflickor och au-pairer) i Sverige (RJ P13-0603:1). I projektet "Omsorgsgörande mellan generationer. En studie av relationer, engagemang och omsorg i vardagens familjeliv" (också tillsammans med Sara Eldén) studeras omsorgsgörande mellan olika generationer (VR 2018-01053). 

Jag disputerade 2012 vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet. I min avhandling "Måltidens paradoxer. Om klass och kön i vardagens familjepraktiker" studerade jag måltidspraktiken i småbarnsfamiljer med ett särskilt fokus på kön, klass och "görandet" av familj. Avhandlingen belönades bland annat med Vetenskapssocieteten Lunds pris för förtjänstfull doktorsavhandling inom humaniora och samhällsvetenskap, 2012, Skåneländska Gastronomiska Akademiens forskningspris 2012 och Årets svenska måltidslitteratur i kategorin "Doktorsavhandlingar". Jag har också tidigare deltagit i Christine Roman, Örebro universitet, och Åsa Lundqvist, Lunds universitet, forskningsprojekt om ensamstående mödrars situation i Sverige ("Lone Mothers and Long Hours. Gender and work in a new welfare regime" VR 2011-5462).

 

Senaste forskningsoutput

Sara Eldén & Terese Anving, 2019 jul 31, Bristol: Bristol University Press. 176 s. (Sociology of Children and Families Series)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Terese Anving, 2019 jun, Samhälle i förhandling. Villkor, processer, konsekvenser : Festskrift till Christine Roman . Alsarve, J. & Löfmarck, E. (red.). Örebro: Örebro universitet, s. 133-151

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (39)