Therese Nilsson

Universitetslektor,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Nyckelord

  • Health economics, Early life, Inequality, Globalization

Forskning

Ekonomiska följder av hälsochocker samt ekonomisk ojämlikhet och hälsa. Globaliseringens effekterer på sociala normer och hälsa. 

Några av de frågor jag undersöker är:

• Hur påverkar ekonomisk och social globalisering människors hälsa?

• I vilken utsträckning kan globalisering påverka institutionella förutsättningar för utveckling?

• Vilka ekonomiska konsekvenser hade Spanska sjukan?

• Vilka effekter har införandet av fri mödravård?

Undervisning

Jag ansvarar för kurserna på distansutbildningen i nationalekonomi vid LUSEM. Jag har tidigare undervisat i utvecklingsekonomi och hälsoekonomi. Jag handleder även master coh kandidatuppsatser.

Samverkan

Jag medverkar regelbundet i media (TV, radio, tidningar) och medverkar ofta i panelsamtal och presentationer vid myndigheter och för diverse organisationer. 

Senaste forskningsoutput

Berggren, N., Ljunge, M. & Therese Nilsson, 2019 jul 3, I : Journal of Institutional Economics. 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Therese Nilsson, Andreas Bergh & Mirkina, I., 2019 maj, (Accepted/In press) I : Economics & Politics.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (49)