Therese Nilsson

Universitetslektor, Docent,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Nyckelord

  • Health economics, Early life, Inequality, Globalization

Forskning

Ekonomiska följder av hälsochocker samt ekonomisk ojämlikhet och hälsa. Globaliseringens effekterer på sociala normer och hälsa. 

Några av de frågor jag undersöker är:

• Hur påverkar ekonomisk och social globalisering människors hälsa?

• I vilken utsträckning kan globalisering påverka institutionella förutsättningar för utveckling?

• Vilka ekonomiska konsekvenser hade Spanska sjukan?

• Vilka effekter har införandet av fri mödravård?

Undervisning

Jag ansvarar för kurserna på distansutbildningen i nationalekonomi vid LUSEM. Jag har tidigare undervisat i utvecklingsekonomi och hälsoekonomi. Jag handleder även master coh kandidatuppsatser.

Samverkan

Jag medverkar regelbundet i media (TV, radio, tidningar) och medverkar ofta i panelsamtal och presentationer vid myndigheter och för diverse organisationer. 

Senaste forskningsoutput

Fischer, M., Ulf-Göran Gerdtham, Gawain Heckley, Karlsson, M., Kjelsson, G. & Therese Nilsson, 2020, (Accepted/In press) I : Economic Policy.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Filipe Gouveia, Therese Nilsson & Berggren, N., 2020, I : Journal of Housing Economics. 50, s. 1-10 101729.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Berggren, N., Ljunge, M. & Therese Nilsson, 2019 dec, I : Journal of Institutional Economics. 15, 6, s. 999-1016 18 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (52)