Therese Nilsson

Universitetslektor,

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Nationalekonomi

Nyckelord

  • Health economics, Early life, Inequality, Globalization

Forskning

Ekonomiska följder av hälsochocker samt ekonomisk ojämlikhet och hälsa. Globaliseringens effekterer på sociala normer och hälsa. 

Några av de frågor jag undersöker är:

• Hur påverkar ekonomisk och social globalisering människors hälsa?

• I vilken utsträckning kan globalisering påverka institutionella förutsättningar för utveckling?

• Vilka ekonomiska konsekvenser hade Spanska sjukan?

• Vilka effekter har införandet av fri mödravård?

Undervisning

Jag ansvarar för kurserna på distansutbildningen i nationalekonomi vid LUSEM. Jag har tidigare undervisat i utvecklingsekonomi och hälsoekonomi. Jag handleder även master coh kandidatuppsatser.

Samverkan

Jag medverkar regelbundet i media (TV, radio, tidningar) och medverkar ofta i panelsamtal och presentationer vid myndigheter och för diverse organisationer. 

Senaste forskningsoutput

Berggren, N., Bjornskov, C. & Therese Nilsson, 2018 jun, I : Journal of Happiness Studies. 19, 5, s. 1465-1483

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Margareta Dackehag, Lina Maria Ellegård, Ulf Gerdtham & Therese Nilsson, 2018, Department of Economics, Lund University , 35 s. (Working Papers; nr. 2018:2).

Forskningsoutput: Working paper

Visa alla (46)