Thomas Arentzen

knuten till universitetet, Docent

Forskning

Född i Trondheim 1976.

Jag disputerade i kyrkohistoria vid Lunds universitet 2014. Under åren 2015-2019 ledde jag forskningsprojektet Bodies in Motion: Religion and Corporeality in Late Antiquity vid Universitetet i Oslo och tillbringade vårterminen 2016 som gästforskare vid Brown University. Senare (2018) blev jag docent i kyrkohistoria i Lund. 2018-19 arbetade jag som Fellow i bysantinska studier vid Dumbarton Oaks Research Library and Collection.

Mina forskningsintressen omfattar bysantinsk kristendom och ekologi. Mer allmänt har jag fokuserat på folklig fromhet och litterära uttryck för kristen tro. Monografin The Virgin in Song från 2017 utforskar karaktäriserangar av Jungfru Maria i senantik poesi. Sedan redigerade jag antologin The Reception of the Virgin in Byzantium. Jag leder nu forskningsprojektet Bortom trädgården: En ekokritisk undersökning av tidigbysantinsk kristendom.

Senaste forskningsoutput

Thomas Arentzen, 2020 feb 27, Greece : Mix Grill.

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Thomas Arentzen, Virginia Burrus & Glenn Peers, 2020, (Accepted/In press) Palgrave Macmillan. (New Approaches to Byzantine History and Culture)

Forskningsoutput: Bok/rapportBok

Visa alla (71)