Thomas Laurell

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicinsk laboratorie- och mätteknik
  • Biomedicinsk laboratorievetenskap/teknologi
  • Hematologi
  • Kardiologi
  • Cancer och onkologi

Nyckelord

  • akustofores, mikrofluidik, exosomer, cirkulerande tumörceller, miRNA, biomarkörer, cell separation, organs on a chip, diagnostik, akustofluidik, proteomik

Forskning

Vi använder ultraljud i microchip för att anrika och isolera celler och mindre partiklar från biofluider: blod, cerebrospinalvätska, uring m.m.. Tekniken som kallas akustofores skadar inte cellerna och behöver inga tillsatta markörer. Detta är en stor fördel eftersom det innebär att man kan fortsätta studera cellerna efter isoleringen. Vi tillämpar metoden bland annat för att isolera cancerceller. Dessa finns i mycket små mängder i patienters blod, och orsakar återfall i cancer efter traditionell behandling. Det är alltså mycket viktigt att kunna hitta och studera dessa celler. Vi kan även isolera mindre partiklar såsom exosomer och mikrovesiklar som innehållerhöga halter av biomarkörer. Vi utvecklar metodik för att anrika dessa partiklar för att kunna analysera protein och mikroRNA biomarkörprofiler med masspektrometri och genomik.

Vi sätter just nu även upp en nationell resurs i biologisk masspektrometri för avancerade studier av olika proteiner som bland annat är relaterade till cancer.

Utvald forskningsoutput

Kim, S. H., Maria Antfolk, Kobayashi, M., Kaneda, S., Thomas Laurell & Fujii, T., 2015, I : Lab on a Chip. 15, 22, s. 4356-4363

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Mikael Evander, Olof Gidlöf, Björn Olde, David Erlinge & Thomas Laurell, 2015, I : Lab on a Chip. 15, 12, s. 2588-2596

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (315)