Thorbjörn Laike

Professor

Forskningsområden

Nyckelord

Forskning

Min forskning handlar bland annat om att studera hur vi människor påverkas av miljön inomhus. I ett modernt samhälle tillbringar vi en stor del av vår vakna tid inomhus, och på våra breddgrader är vi också beroende av artificiellt ljus under en stor del av året. Hur vi upplever och påverkas av ljus och färg är frågor som vi studerar både i laboratorie- och fältstudier. Speciellt har vi intresserat oss för de icke-visuella effekterna av ljus och färg, d.v.s. hur dessa miljöegenskaper inverkar på hur vi mår och känner oss. Vårt välbefinnande har betydelse för såväl beteende som prestation, därför är olika typer av arbetsmiljöer som kontor eller skolor föremål för studier.

På en mer grundläggande nivå försöker vi också bättre förstå vad som gör att en viss miljö uppfattas positivt och en annan mer negativt. Genom att studera mönster i den visuella miljön utifrån s.k. fraktala dimensioner (dvs ett mönsters självlikhet i olika skalor) kan vi systematiskt jämföra olika miljöer. Denna forskning genomförs i samarbete med SLU i Alnarp, eftersom en intressant fråga är skillnaden mellan artificiell miljö och naturmiljö.


Jag undervisar både på program och fristående kurser inom ämnet miljöpsykologi, men också området ljus och färg. Handledning av doktorander är en annan arbetsuppgift som jag ägnar mig åt. Jag är också föreståndare för en nationell centrumbildning  för energieffektiv belysning, CEEBEL, som syftar till att koordinera, sprida och initiera forskning om ljus och belysning inom Sverige.

Senaste forskningsoutput

Kiran Maini Gerhardsson & Thorbjörn Laike, 2021 maj 11, I: Buildings and Cities. 2, 1, s. 467-486 20 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Pimkamol Mattsson, Maria Johansson, Mai Almén, Thorbjörn Laike, Elizabeth Marcheschi & Agneta Ståhl, 2020 feb 4, I: Sustainability (Switzerland). 12, 3, 1096.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (107)