Till Dreier

knuten till universitetet, M.Sc. (Master-by-Research), B.Sc.

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Radiologi och bildbehandling
  • Atom- och molekylfysik och optik
  • Medicinsk laboratorie- och mätteknik
  • Inbäddad systemteknik
  • Signalbehandling
  • Programvaruteknik

Nyckelord

  • Röntgen faskontrast, röntgen absroptionsspektroskopi, röntgenkällor, röntgendetektorer

Senaste forskningsoutput

Visa alla (1)