Timmi Jörgensen

knuten till universitetet

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Astronomi, astrofysik och kosmologi