Tina D'hertefeldt

ForskareOckså känd under namnet: Tina DHertefeldt

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Botanik
  • Naturvetenskap

Nyckelord

  • växtekologi, klonala växter, Invasive Alien Species, Invasiva främmande växter

Forskning

Jag bedriver forskning inom växtekologi, framförallt vilka strategier växter har under olika förhållanden.  Dessa strategier omfattar födosök hos klonala växter, frövila, mark-växtinteraktioner, och morfologisk och ekofysiologisk variation hos ogräs. Dessa studier har lett fram till mitt nuvarande forskningsintresse, kontrollmetoder av invasiva främmande växter. Jag koordinerar för närvarande ett tvärvetenskapligt Pufendorf-Tema om invasiva främmande växter tillsammans med Erik Persson, filosofiska intitutionen, LU. 

Senaste forskningsoutput

Céline Vaneeckhaute, David Styles, Thomas Prade, Paul Adams, Gunnar Thelin, Lena Rodhe, Inga Gunnarsson & Tina D'Hertefeldt, 2018 sep 1, I: Resources, Conservation and Recycling. 136, s. 110-117 8 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Pablo García-Palacios, Andreas Gattinger, Helene Bracht-Jørgensen, Lijbert Brussaard, Filipe Carvalho, Helena Castro, Jean Christophe Clément, Gerlinde De Deyn, Tina D'Hertefeldt, Arnaud Foulquier, Katarina Hedlund, Sandra Lavorel, Nicolas Legay, Martina Lori, Paul Mäder, Laura B. Martínez-García, Pedro Martins da Silva, Adrian Muller, Eduardo Nascimento, Filipa Reis & 3 andra, Sarah Symanczik, José Paulo Sousa & Rubén Milla, 2018 sep 1, I: Journal of Applied Ecology. 55, 5, s. 2496-2505

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (26)