Tina Gunnarsson

Doktorand, Doktorand

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Språk och litteratur
  • Lärande

Nyckelord

  • flerspråkighet

Forskning

Min forskning handlar om flerspråkiga elevers inlärning av engelska. Jag är särskilt intresserad av hur flerspråkiga elever i årskurs 9 använder sina bakgrundsspråk som en resurs för att bättre tillägna sig färdigheter inom ämnet engelska. Med “flerspråkiga” menar jag elever som regelbundet använder minst tre olika språk.

 

Senaste forskningsoutput

Tina Gunnarsson, 2019, I : Lingua. 224, s. 34-50

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tina Gunnarsson & Marie Källkvist, 2016, Tredjespråksinlärning. Bardel, C., Falk, Y. & Lindqvist, C. (red.). Lund: Studentlitteratur AB

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Tina Gunnarsson, 2015 sep 1, Lund: Centre for Languages and Literature, Lund University. 159 s.

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

Visa alla (6)