Tina Kindeberg

Universitetslektor

Forskning

Främsta forskning och undervisningsområden

  • Pedagogisk retorik
  • Högskolepedagogik
  • Lärarprofessionen

 

Pågående forskning och undervisning
Jag undervisar i pedagogik på grund och avancerad nivå. Handleder doktorander på forskarutbildningen i ämnena pedagogik och retorik. Mitt huvudsakliga forskningsintresse rör kunskapsområdet Pedagogisk retorik och möter frågor om vad vi gör med språket och vad språket gör med oss i pedagogiska situationer. Pedagogisk retorik syftar till att öka våra kunskaper om utbildarens ansvar för och ledning av den pedagogiska relationen i den konkreta undervisningssituationen. Pedagogisk retorik beaktar särskilt språkets etiska dimensioner och de uttryckta ordens känslopåverkande kraft. 

 

Exempel på projekt i Pedagogisk retorik
The Scholarship of Teaching and Learning in higher education: Its constitution and its transformative potential. Vetenskapsrådet i samarbete med National Research Foundation South Africa.

Retorikens didaktik och didaktikens retorik. Vetenskapsrådet.

Seminariet som vetenskapligt och pedagogiskt instrument för att utveckla studenternas kritiska tänkande. Ett projekt i samarbete med Södertörns Högskola och Stockholms universitet. Rådet för högre utbildning.

Didaktik och retorik i forskarutbildningen vid Lunds universitet. Högskoleverket.

Senaste forskningsoutput

Tina Kindeberg, 2016 okt 31, Det andra uppdraget: Till försvar för skolans likabehandlingsarbete. Gusic, S. & Marega, A. (red.). Universus

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Tina Kindeberg, 2015, The Scholarship of teaching and Learning: It’s constitution and its transformative potential.. Shirley, B. & Laurie, W. (red.). Sun Press, s. 15-32

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (17)