Tina Mattsson

Universitetslektor, docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete

Nyckelord

  • genus, missbruk, akademi , jämställdhet, våld, intersektionalitet, kvalitativ metod, kritiskt socialt arbete, feministisk teori

Forskning

I min forskning sammanför jag genusvetenskaplig perspektiv och feministiska teorier med social arbete. Jag är särskilt intresserad av hur maktstrukturer på olika sätt påverkar det sociala arbetets praktik och möjligheten att utvecklat kritiska metoder för ett anti-diskriminerande arbete inom ramen för det sociala arbetets organisationer. Tillsammans med Em Andersson driver jag forskargruppen Socialt arbete, makt och intersektionalitet.

Min avhandling I viljan att göra det normala - en kritisk studie av genusperspektivet i missbrukarvården (2005), handlar om hur kön görs inom det sociala arbetets missbrukarvård och hur kön  görs i samspel med sexualitet, klass och etnicitet. Jag riktar mitt fokus mot det sociala arbetets praktik, hur behandlingsarbetet organiseras och hur personalen ser på sitt arbete och de kvinnor och män som missbrukar. Jag visar hur åtskillnaden mellan klient och socialarbetare är beroende av ett samspel mellan kön, sexualitet, klass och etnicitet som kan upprätthålla och skapa åtskillnad men också ge utrymme för likhet/närhet, något som leder till att maktstrukturer återskapas och upprätthålls. Avhandlingen blev utgångspunkt för att utforska intersektionalitet som ett möjligt redskap för en kritisk reflexiv praktik i socialt arbete, en idé jag utforskade i boken Intersektionalitet i socialt arbete. Teori, reflektion och praxis (2010).

Jag har nyligen avslutat två forskningsprojekt: det FAS-finansierade projektet Fysisk aktivitet och behandlingsarbete – en kvalitativ studie av användning och upplevelser av fysisk aktivitet i institutionsvård (tillsammans med David Hoff och Daniel Nilsson Ranta) samt det av Brottsoffermyndigheten finansierade projektet Kunskap och praktik – en kvalitativ studie av socialarbetares kunskapsanvändning i arbetet med våld och övergrepp i nära relationer. Publikationer från dessa studier är bland annat Våld i barnavårdsarbetet: Socialtjänstens ansvar och vilja att veta (Mattsson 2017), Kunskap och lärande i socialt arbete. Socialarbetare och viljan att veta (Mattsson 2017) samt The making och body differences: Physical activity, gender, and age in institutional addiction treatment (Mattsson 2017).

Jag har också studerat kön och jämställdhet inom akademin (Mattsson 2014; 2015).

 

Undervisning

För närvarande undervisar jag på socionomutbildningen där jag bland annat är kursföreståndare för en valbar kurs på termin 7 med inrikning mot normbrytande funktionsvariation.

Jag är skyddsombud och lärarrepresentant i Socialhögskolans institutionsstyrelse. Jag är även utsedd till excellent lärare.

Senaste forskningsoutput

Tina Mattsson & Ann-Charlotte Münger, 2018 sep 26, I : Nordic Social Work Research.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tina Mattsson, 2018, Våld i nära relationer: Socialt arbete i forskning, teori och praktik. Sinisalo, E. & Moser Hällen, L. (red.). Liber

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (32)