Tobias Axelsson

Universitetslektor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia
  • Övrig annan samhällsvetenskap

Nyckelord

  • Utveckling , Jordbruksomvandling, Sydöstasien

Forskning

Jag har två huvudområden i min forskning.

För det första studerar jag dynamiken i omvandlingsprocessen från jordbruk till industri och servicesamhälle. Fokus ligger på utvecklingsländerna generellt men med särskilt intresse för Sydostasien.

För det andra studerar jag den koloniala ekonomiska historien. Hur ser kopplingarna ut mellan den koloniala historien och dagens tillväxtdynamik i Syd.

Undervisning

Jag undervisar inom två huvudfält.

För det första utvecklingsländernas ekonomiska historia från kolonial tid till idag.

Jag är kursanvarig på flera kurser.

För det andra undervisar jag i utvecklingsstudier. Främst efterkrigstidens utveckling. Jag är även studierektor för kandidatprogrammet i utvecklingsstudier vid Lunds universitet.

Utöver detta handleder och examinerar jag uppsatser på Kandidat- och UppdateraMasternivå.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (26)