Tobias Hansson Wahlberg

Universitetslektor, Docent, Biträdande prefekt , Ställföreträdande prefektTidigare namn: Tobias Hansson

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora

Nyckelord

  • filosofi

Forskning

Jag är docent i teoretisk filosofi, ställföreträdande prefekt och biträdande prefekt med ansvar for forskning och forskarutbildning vid Filosofiska institutionen.

Jag disputerade i december 2009 på en sammanläggningsavhandling om hur fysiska makroobjekt består över tid, givet s.k. B-tid. I avhandlingen försvarade jag "endurantismen" och visade på nya problem för "perdurantismen" och "stadie-teorin".

På senare år har min forskning främst varit inriktad mot social ontologi. Hösten 2011 beviljades jag VR-medel för projektet "Social ontologi och fortbestånd", och hösten 2015 RJ-medel för projektet "Kausalitet på social nivå".

Jag har varit gästforskare vid följande institutioner:

Centre for Time, University of Sydney, Australien, juli-dec 2006;

Institute of Philosophy, University of Neuchâtel, Schweiz, maj 2017;

Center for Philosophy of Science, University of Pittsburgh, april 2018.

 

 

Undervisning

 

Senaste forskningsoutput

Tobias Hansson Wahlberg, 2019, I : Philosophia. 10 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tobias Hansson Wahlberg, 2019, Maurinian Truths : Essays in Honour of Anna-Sofia Maurin on her 50th Birthday. Hansson Wahlberg, T. & Stenwall, R. (red.). Lund: Department of Philosophy, Lund University, s. 83-88 6 s.

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Tobias Hansson Wahlberg (red.) & Robin Stenwall (red.), 2019, Lund: Department of Philosophy, Lund University. 174 s.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Visa alla (22)