Tobias Karlsson

Universitetslektor, Docent

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomisk historia

Nyckelord

  • arbetsmarknadsrelationer, arbetarhistoria, databaser, arbetsmarknadsekonomi, genusperspektiv

Forskning

Min forskning handlar om arbetsmarknaders historia, ofta med teoretisk och metodologisk inspiration från modern arbetsmarknadsekonomi men alltid förankrad i det historiska sammanhanget. För närvarande arbetare jag med ett projekt om arbetsmarknadskonflikter och ursprunget till den Svenska Modellen under perioden 1859-1938. För detta syfte använder vi en stor databas med geokodad information om enskilda strejker och lockouter. Vi är bland annat intresserade av att ta reda på om det fanns regionala och lokala skillnader i övergången till mer fredliga förhållanden på arbetsmarknaden. Geografiska mönster är också centrala teman i två relativt nysstartade projekt.

Det ena går ut på att konstruera historiska indikationer på könsskillnader (t ex vad avser yrkesaktivitet och utbildning) i svenska städer under 1800- och 1900-talen. Det andra handlar om hur arbetare under samma period organiserade sig kollektivt i fackföreningar och sjukkassor för att hantera de nya risker som uppstod i industrisamhället.

Andra aktuella projekt handlar om arbetskraftens rörlighet i staden Göteborg 1915-1943. I det senare projektet använder vi en unik databas som gör det möjligt att följa individer (och deras familjer) på en lokal arbetsmarknad över tid, och se hur de växlar yrken, flyttar mellan arbetsplatser och bostadsadresser. Jag medverkar också i ett globalhistoriskt projekt om varvsarbete och varvsarbetare.

Ett kommande projekt handlar om hantverkets dynamik i förhållande till den industriella, institutionella och sociala utvecklingen i Sverige under 1800-talets andra hälft. Här bygger vi med hjälp av modern teknik för maskinläsning upp en databas som gör det möjligt att följa hantverksidkare över tid.

I tidigare projekt har jag studerat frågor såsom könlönegapet, frånvaro från arbetet och hur yrken gick i arv mellan generationer. Min avhandling var en fallstudie av mekaniseringen, och de därmed förknippade personalnedskärningarna, i den svenska tobaksindustrin under mellankrigstiden. Bland annat kunde jag i avhandlingen visa hur turordningskriterier vid uppsägningar var kopplade till teknologisk förändring.

Jag är också intresserad av metodologi, särskilt när det gäller gränserna mellan historia, ekonomisk historia och nationalekonomi och hur dessa gränser påverkas av digitaliseringen.

Undervisning

Jag undervisar för närvarande på kurser i allmän ekonomisk historia, arbetsmarknadshistoria samt om humankapitalets betydelse.

Utvald forskningsoutput

Tobias Karlsson, 2017 mar 8, Shipbuilding and Ship Repair Workers around the World: Case Studies 1950-2010. Varela, R., Murphy, H. & van der Linden, M. (red.). Amsterdam: Amsterdam University Press, s. 143-164 22 s. (Work around the Globe: Historical Comparisons).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Tobias Karlsson, 2014, I : Ekonomisk Debatt. 42, 4, s. 85-88

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Tobias Karlsson, 2013, I : Enterprise & Society. 14, 4, s. 829-853

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tobias Karlsson, 2013, I : Historisk Tidskrift. 133, 4, s. 757-758

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Tobias Karlsson & Maria Stanfors, 2011, I : Continuity and Change. 26, 1, s. 45-68

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Thodenius, B., Batiz-Lazo, B. & Tobias Karlsson, 2011, History of Nordic Computing 3. Wrangler, B., Lundin, P. & Impagliazzo, J. (red.). Springer

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Tobias Karlsson, 2011, Höganäs historia. Ranby, H. (red.).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Tobias Karlsson, 2011, Konflikt och samförstånd: rapport från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2009. Olofsson, M. (red.). Centrum för Arbetarhistoria

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Tobias Karlsson, 2010, (Accepted/In press) I : Scandinavian Economic History Reveiw. 58, 2

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tobias Karlsson, 2009, (Unpublished) Arbetarhistoria idag: Rapport från Arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007. Olofsson, M. (red.). Centrum för Arbetarhistoria

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Tobias Karlsson, 2009, I : ALE. 2, s. 18-23

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tobias Karlsson, 2009, Arbetarhistoria: meddelande från arbetarrörelsens arkiv och bibliotek, 131, 3, s. 44-46.

Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningRecension av bok/film/utställning etc.

Tobias Karlsson, 2008, Lund University. 329 s.

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

Tobias Karlsson, 2008, I : Arbetarhistoria. 125

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tobias Karlsson, 2007.

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferenspaper, ej i proceeding/ej förlagsutgivet

Tobias Karlsson, 2007, I : Historisk Tidskrift. 1, s. 166-168

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Tobias Karlsson, 2007, I : Arkiv, samhälle och forskning. 2

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tobias Karlsson, 2006, I : Arbetarhistoria. 2, s. 78-79

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Tobias Karlsson, 2003, Department of Economic History, Lund University, 58 s. (Lund papers in Economic History; nr. 87).

Forskningsoutput: Working paper

Visa alla (87)