Tobias Uller

Professor

Forskning

Jag vill förstå evolutionen

Mitt mål är att förstå hur evolutionen fungerar. För att nå dit använder jag olika infallsvinklar där jag kombinerar utvecklings- och molekylärbiologi med ekologi. Matematiska modeller och begreppsanalyser är en integrerad del i min forskning.

Projekten i min forskargrupp spänner över flera ämnesområden. Gemensamt för dem är att de vill avslöja hur funktionella processer såsom organismers utveckling, fysiologi och beteende påverkar deras evolution.

Våra huvudsakliga modellorganismer är ödlor och vattenloppor. I vår forskning kombinerar vi experiment med analyser av arvsmassa, fältstudier och jämförande metoder. I flera projekt drar vi nytta av matematiska modeller för att kunna förutsäga eller tolka resultaten. Sambandet mellan utvecklingsbiologi och evolution är inte självklart, och vi ägnar också tid till vetenskapsfilosofiska frågor.

Våra projekt i gruppen

I forskargruppen arbetar vi med olika projekt. Några av dem syftar till att förstå hur flexibla anpassningar är och i vilken mån som evolutionens riktning påverkas av hur individer reagerar på miljöförändringar.

I ett annat projekt arbetar vi med evolution av icke-genetisk nedärvning, det vill säga mekanismer utöver genetisk nedärvning som påverkar likheten mellan föräldrar och avkomma.

Vi forskar även på de genetiska och ekologiska faktorer som påverkar överföring av gener mellan närbesläktade arter eller underarter genom hybridisering. Vår forskning visar hur konkurrens mellan hanar kan leda till att färger, former och beteenden snabbt kan sprida sig även till populationer som är ganska avlägset släkt med varandra.

Senaste forskningsoutput

Nathalie Feiner, Miguel Brun-Usan & Tobias Uller, 2021 feb 2, I: Evolution and Development.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Nathalie Feiner, Illiam S.C. Jackson, Edward L. Stanley & Tobias Uller, 2021, I: Nature Communications. 12, 1, 1525.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Javier Abalos, Guillem Pérez i de Lanuza, Alicia Bartolomé, Océane Liehrmann, Hanna Laakkonen, Fabien Aubret, Tobias Uller, Pau Carazo & Enrique Font, 2020 okt, I: Ecology and Evolution. 10, 20, s. 10986-11005 20 s.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (140)