Tomas Bergström

Universitetslektor

Forskning

Främsta forsknings- eller undervisningsområden

• Ledarskap i offentlig sektor
• Lokal demokrati
• Organiationsteori

Pågående forskning och undervisning

Jag är verksam inom Contested administrations: Conflict resolution and the improvement of democracy, ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet. Huvudintresset är att undersöka förvaltningens betydelse för lösandet av konflikter främst i städer med en historia av våld. Co-director i EGPA:s study group "Local governance and democracy". Inom ramen för detta är jag främst intresserad av att studera förutsättningarna för lokal autonomi. Jag undervisar på introduktionskursen på det statsvetenskapliga masterprogrammet och i en ledarskapskurs på masterprogrammet Welfare Policies and Management (WPM). Jag är också ordförande i ledningsgruppen för detta program.

Senaste forskningsoutput

Tomas Bergström, Louise Bringselius, Lapsley, I. & Anna Thomasson, 2017, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 2017, 1

Forskningsoutput: TidskriftsbidragSpecial-/temanummer av tidskrift (redaktör)

Tomas Bergström & Lapsley, I., 2017, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 119, 1, s. 7-22

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Tomas Bergström, 2017, I : Statsvetenskaplig tidskrift. 119, 3, s. 499-519

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Visa alla (28)