Tomas Bergström

Universitetslektor

Forskning

Främsta forsknings- eller undervisningsområden

• Ledarskap i offentlig sektor
• Lokal demokrati
• Organiationsteori

Pågående forskning och undervisning

Jag är verksam inom Contested administrations: Conflict resolution and the improvement of democracy, ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet. Huvudintresset är att undersöka förvaltningens betydelse för lösandet av konflikter främst i städer med en historia av våld. Co-director i EGPA:s study group "Local governance and democracy". Inom ramen för detta är jag främst intresserad av att studera förutsättningarna för lokal autonomi. Jag undervisar på introduktionskursen på det statsvetenskapliga masterprogrammet och i en ledarskapskurs på masterprogrammet Welfare Policies and Management (WPM). Jag är också ordförande i ledningsgruppen för detta program.

Senaste forskningsoutput

Tomas Bergström, Jochen Franzke, Sabine Kuhlmann & Ellen Wayenberg, 2021, The Future of Local Self-Government.: European Trends in Autonomy, Innovations and Central-Local Relations.. Bergström, T., Franzke, J., Kuhlmann, S. & Wayenberg, E. (red.). London: Palgrave Macmillan, s. 277-286 (Palgrave Studies in Sub-National Governance).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Sabine Kuhlmann, Ellen Wayenberg, Tomas Bergström & Jochen Franzke, 2021, The Future of Local Self-Government: European Trends in Autonomy, Innovations and Central-Local Relations. Bergström, T., Franzke, J., Kuhlmann, S. & Wayenberg, E. (red.). London: Palgrave Macmillan, s. 1-14 (Palgrave Studies in Sub-National Governance.).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Tomas Bergström, 2021, The Future of Local Self-Government: European Trends in Autonomy, Innovations and Central-Local Relations. Bergström, T., Franzke, J., Kuhlmann, S. & Wayenberg, E. (red.). London: Palgrave Macmillan, s. 17-30 (Palgrave Studies in Sub-National Governance).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (35)