Tomas Jansson

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Klinisk medicin
  • Medicinsk bioteknologi

Nyckelord

  • ultrasound magnetomotive contrast agent

Forskning

Mitt forskningsintresse är att utveckla nya metoder där ultraljud can användas för att ställa förbättrade diagnoser eller rentav bidra till terapeutisk effekt. För närvarande är fokus inriktat på utvecklingen inriktad på en ny teknik där järnoxid-nanopartiklar kan användas som kontrastmedel för ultraljud. Vi hoppas att tekniken skall kunna hjälpa till att ställa tidigare diagnoser vid exempelvis cancersjukdom, men också att kunna vara ett hjälpmedel för kirurger att lokalisera sjuk vävnad under operation.

Senaste forskningsoutput

Visa alla (85)