Tomas Sniegon

Universitetslektor

Forskning

Att ge sovjetkommunismen förnuft och mening.
Projektet ska visa hur en man som en gång i tiden fanns på den kommunistiska maktpyramidens absoluta topp, Vladimir Semitjastnyj, som under åren 1961-1967 arbetade som högste chef för den ökända sovjetiska säkerhetstjänsten KGB, hanterade sina minnen när han före sin död försökte skapa mening med sitt liv och sin politiska karriär. Huvudfrågorna handlar om Semitjastnyjs egen tolkning av de sovjetiska epoker som mest påverkade hans liv – Stalins terror, Chrusjtjovs reformer och Brezjnevs stagnation - och hans ideologiska, politiska och moraliska värderingar samt om hans syn på sovjetkommunismens och det kalla krigets plats i den ryska/sovjetiska historiska utvecklingen.

Extermination Camps as Holocaust Museums: Do We Learn to Respect, to Come Together, Or to Hate Each Other?
Detta komparativa projekt analyserar sex minnesplatser som alla tjänade som nazistiska förintelseläger under andra världskriget och som alla ligger i dagens Polen. Under sin utveckling som både minnesplatser och museer över förintelsen efter 1945 har dessa minnesplatser påverkats av framför allt tre viktiga historiekulturer – den polska, den judiska och den tyska. Konkreta tecken på denna påverkan varierade dock från plats till plats och just dessa skillnader skapar en rad viktiga historiekulturella frågor, inte minst om skillnaden i vikten mellan ”våra” och ”deras” döda och om eventuella möjligheter att ”försonas i minnet”.

Senaste forskningsoutput

Tomas Sniegon, 2019 jun 16, Washington, DC : Program on New Approaches to Research and Security in Eurasia (PONARS Eurasia).

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Tomas Sniegon, 2018 nov 1, Cultural and Political Imaginaries in Putin's Russia. Törnquist-Plewa, B. & Bernsand, N. (red.). Brill, (Eurasian Studies Library; vol. 11).

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Tomas Sniegon, 2018 okt 10, Уроки Октября и практики советской системы. 1920-1950-е годы. Moscow: Politichaskaya Entsyklopedia. Rosspen

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (21)