Tommy Bruhn

Universitetslektor

Forskning

Mitt avhandlingsarbete rör strategisk mångtydighet i politisk kommunikation. Främst intresserar jag mig för dess betydelse för ledarskap inom politiska organisationer.

Senaste forskningsoutput

Tommy Bruhn, 2019 maj 3, Föreningen för svensk medie- och kommunikationsforskning (FSMK) .

Forskningsoutput: Övriga bidragWebbpublicering/bloggpost

Visa alla (11)