Torbjörn Ahlström

Professor

Forskningsområden

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Humaniora
  • Arkeologi

Forskning

Min forskning berör huvudsakligen människan. Inspirationen hämtas från den evolutionära ekologins livshistorieteori. Livshistorieterori kan sägas motsvara en evolutionär demografi, där livscykeln förstås som en kompromiss mellan tillväxt och reproduktion, mellan nutida och framtida reproduktion, mellan reproduktion och investering i kroppens fysiologiska underhåll. Växelspelet mellan dessa kompromisser återspeglas i demografiska parametrar som fruktsamhet, dödlighet, och kroppsdimensioner. På ett elegant sätt sammanför denna byggnad osteologiska parametrar som annars studeras som enskildheter. Det ger oss ett perspektiv från vilket vi kan förstå människans tillvaro över lång tid. Förutom detta har jag ett uttalat metodologiskt intresse i min forskning, främst kring användningen av statistiska metoder för att lösa praktiska problem inom ämnet. Tillsammans med Caroline (hustru och tillika paleopatolog) har jag även forskat kring människans välbefinnande över tid, nu senast kring frågan när syfilis kom till denna del av världen.

Senaste forskningsoutput

Susanna Sabin, Alexander Herbig, Åshild J. Vågene, Torbjörn Ahlström, Gracijela Bozovic, Caroline Arcini, Denise Kühnert & Kirsten I. Bos, 2020 aug 10, I : Genome Biology. 21, 1, 201.

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Caroline Ahlström Arcini & Torbjörn Ahlström, 2019, Tidens landskap: En vänbok till Anders Andrén. Ljung, C. (red.). Lund: Nordic Academic Press, s. 47-48

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Torbjörn Ahlström, Caroline Arcini, Gracijela Bozovic, Roger Siemund, Peter Krantz, Mats Geijer, Pernilla Gustavsson, David Pellby, Pär Wingren & Piers Mitchell, 2018, Antikvarisk rapport gällande undersökningen av biskop Peder Winstrups kista och mumifierade kvarlevor. Karsten, P. & Manhag, A. (red.). Lund: Lunds universitets historiska museum, s. 17-18

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

Visa alla (52)