Torbjörn Ahlström

Professor
Fler filtreringsmöjligheter
 1. 1990
 2. Klättringens betydelse vid utvecklandet av människans upprätta gång

  Torbjörn Ahlström, 1990, Fauna och Flora: populär tidskrift för biologi, 85, 2, s. 49-56.

  Forskningsoutput: Bidrag till övrig tidskrift/dags- eller nyhetstidningArtikel i facktidskrift eller populärpress

 3. 1993
 4. The human skeletal remains from the Rössberga passage grave, Valtorp parish, Västergötland

  Torbjörn Ahlström, 1993, Populations of the Nordic countries: Human population biology from the present to the Mesolithic. Proceedings of the second seminar of Nordic Physical Anthropology, Lund 1990. Iregren, E. & Liljekvist, R. (red.). Lund: Institute of Archaeology, Lund University, Vol. 46. s. 189-197 (Report series; vol. 46).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 5. 1994
 6. Landmark Morphometrics and Osteology

  Torbjörn Ahlström, 1994, Osteological Research Laboratory [Osteologiska forskningslaboratoriet].

  Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

 7. 1995
 8. Hallonflickan

  Torbjörn Ahlström & Sten, S., 1995, Forntid på Falbygden: en bok till basutställningen. Heimann, C. & Persson, L. (red.). Falbygden: Falbygdens museum

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 9. Neolithization and physical anthropology with regard to the Scandinavian Peninsula

  Torbjörn Ahlström, 1995, I : HOMO Journal of Comparative Human Biology. 45, s. 257-267

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 10. 1996
 11. Sexual dimorphism in Medieval human crania studied by three-dimensional thin-plate spline analysis

  Torbjörn Ahlström, 1996, Advances in morphometrics: NATO Advanced study institute (ASI) 284. Marcus, L., Corti, M., Loy, A., Naylor, G. J. P. & Slice, D. E. (red.). New York: Plenum Press, s. 415-422

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 12. 1997
 13. Den exogama gränsen

  Torbjörn Ahlström, 1997, Till Gunborg: arkeologiska samtal. Åkerlund, A. (red.). Stockholm: Institutionen för arkeologi, Stockholms universitet, s. 325-338 (SAR : Stockholm archaeological reports; vol. 33).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 14. Osteology, DNA and sex identification: Morphological and molecular sex identifications of five neolithic individuals from Ajvide, Gotland

  Götherström, A., Lidén, K., Torbjörn Ahlström, Källersjö, M. & Brown, T. A., 1997, I : International Journal of Osteoarchaeology. 7, 1, s. 71-81

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 15. Pitted-Ware Skeletons and Boreal Temperatures

  Torbjörn Ahlström, 1997, I : Lund Archaeological Review. 3, s. 37-48

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 16. 1998
 17. Gånget ur min hand. Riddarholmskyrkans stiftargravar.

  Kyhlberg, O. & Torbjörn Ahlström, 1998, Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien. (Kungl. Vitterhets-, historie- och antikvitetsakademiens handlingar. Antikvariska Serien; vol. 41)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 18. 1999
 19. Geographical variation in the contemporaneous populations of brown bear (Ursus arctos) in Fennoscandia and the problem om its immigration

  Elisabeth Iregren & Torbjörn Ahlström, 1999, The Holocene History of the European Vertebrate Fauna - Mordern aspects of Research. Benecke, N. (red.).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 20. 2000
 21. Barumkvinnan: nya forskningsrön

  Sten, S., Torbjörn Ahlström, Alexandersen, V., Borrman, H., Christensen, E., Ekenman, I., Kloboucek, J., Königsson, L-K., Possnert, G. & Ragnesten, U., 2000, I : Fornvännen. 95, s. 73-87

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 22. Humanosteologi och samhälle: påfrestningskaraktärer som ett social-historiskt dokument

  Torbjörn Ahlström, 2000, Osteologisk materiale som historisk kilde. Dybdahl, A. (red.). Trondheim: Tapir akademisk forlag, (Skrifter - Senter for middelalderstudier; vol. 11).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 23. 2001
 24. De dödas ben: Osteologisk analys av människobenen från Tågerup

  Torbjörn Ahlström, 2001, Tågerup : specialstudier. Karsten, P. & Knarrström, B. (red.). Lund: Riksantikvarieämbetet, s. 70-81 (Skånska spår).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 25. Det döda kollektivet: skelettmaterialet från Rössbergagånggriften

  Torbjörn Ahlström, 2001, Falbygdens gånggrifter: [D.1] Undersökningar 1985 till 1998. Göteborg: Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet, (GOTARC. Serie C, Arkeologiska skrifter; vol. 34).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 26. 2003
 27. Caries or Pottery? On the reduction in tooth size in the Neolithic Age

  Torbjörn Ahlström, 2003, A tooth for a tooth. Iregren, E. & Larsson, L. (red.). Lund: Department of Archaeology and Ancient History, Lund University, (Report Series; vol. 87).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 28. Grave or ossuary? Osteological finds from a recently excavated passage tomb in Falbygden, Sweden

  Torbjörn Ahlström, 2003, Stones and Bones: Formal disposal of the dead in Atlantic Europe during the Mesolithic-Neolithic interface 6000-3000 BC: archaeological conference in honour of the Late Professor Michael J. O'Kelly : proceedings of the Stones and Bones Conference in Sligo, Ireland, May 1-5, 2002. Burenhult, G. & Westergaard, S. (red.). Oxford: Archaeopress, s. 253-269 (British archaeological reports. International series; vol. 1201).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 29. Mesolithic human skeletal remains from Tågerup, Scania, Sweden

  Torbjörn Ahlström, 2003, Mesolithic on the move: papers presented at the Sixth International Conference on the Mesolithic in Europe, Stockholm 2000. Larsson, L., Kindgren, H., Knutsson, K., Loeffler, D. & Åkerlund, A. (red.). Oxford: Oxbow Books, s. 478-484

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 30. 2004
 31. Grave or ossuary? Osteological finds from a recently excavated passage tomb in Falbygden

  Torbjörn Ahlström, 2004, Coast to coast - arrival: Results and reflections : proceedings of the final Coast to Coast Conference, 1-5 October 2002 in Falköping, Sweden. Knutsson, H. (red.). Uppsala: Uppsala (Uppsala University), s. 233-258 (Coast to coast book; vol. 10).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 32. Why Erik ”Not at all”? A possible case of Marfans syndrome

  Torbjörn Ahlström, 2004, I : American Journal of Physical Anthropology. 123, S38, s. 51

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragPublicerat konferensabstract

 33. 2005
 34. Genom livet i den långsamma filen

  Torbjörn Ahlström, 2005, Arkeologi och naturvetenskap: Gyllenstiernska Krapperupstiftelsens Symposium Nr 6 År 2003. Bunte, C., Berglund, B. E. & Larsson, L. (red.). Nyhamnsläge, s. 215-234 (Symposier på Krapperups borg; vol. 6).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 35. 2006
 36. Geometric morphometry, missing values, and multiple imputations

  Petersen, H. C., Torbjörn Ahlström & Vach, W., 2006, I : American Journal of Physical Anthropology. 129, S42, s. 146

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 37. Skeletten från jarlen Birger Magnussons grav i Varnhems klosterkyrka. Osteologiska resultat och historiska konsekvenser baserade på undersökningen i maj 2002.

  Torbjörn Ahlström, 2006, Västergötlands museum. 60 s. (Skrifter från Västergötlands museum; vol. 34)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 38. 2007
 39. 2008
 40. An early example of scalping from the Mesolithic cemetery Skateholm, Sweden

  Torbjörn Ahlström, 2008, Archäologie und Geschichte im Ostseeraum. Piek, J. & Terberger, T. (red.). Verlag Marie Leidorf GmbH, Vol. 3. s. 59-66

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 41. Bockstensmannens skelett: Ålder, dödsorsak, levnadsvillkor

  Torbjörn Ahlström, 2008, Bockstensmannen och hans tid. Wiking-Faria, P. (red.). Länsmuseet Varberg

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 42. Från kaos till kosmos

  Torbjörn Ahlström, 2008, Biologisk antropologi med human osteologi. Lynnerup, N., Bennike, P. & Iregren, E. (red.). Gyldendal Akademisk, s. 167-169

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 43. 2009
 44. An analysis of the bone material from the Alvastra megalithic tomb

  Helene Wilhelmson & Torbjörn Ahlström, 2009, The Dolmen in Alvastra. Janzon, G. (red.). Kungliga Vitterhets- historie- och antikvitetsakademien, Vol. Antikvariska serien 47. s. 95-126

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 45. Kvinnan från Österöd - ett tidigmesolitiskt skelett från Bohuslän

  Torbjörn Ahlström & Sjögren, K-G., 2009, I : In Situ. 2006-2007, s. 47-64

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 46. Underjordiska dödsriken. Humanosteologiska studier av neolitiska kollektivgravar

  Torbjörn Ahlström, 2009, Institutionen för arkeologi, Göteborgs universitet. 176 s. (Coast to coast-books; vol. 18)

  Forskningsoutput: Bok/rapportBok

 47. 2011
 48. Life-History Theory, Past Human Populations and Climatic Perturbations

  Torbjörn Ahlström, 2011, I : International Journal of Osteoarchaeology. 21, 4, s. 407-419

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 49. Sweden

  Torbjörn Ahlström, Elisabeth Iregren, Lena Strid & Kristina Jennbert, 2011, The Routledge Handbook of Archaeological Human Remains and Legislation. An international guide to laws and practice in the excavation and treatment of archaeological human remains. Grant, N. M. & Fibiger, L. (red.). Taylor & Francis, s. 441-454

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 50. 2012
 51. Swedish paleopathology and its pioneers

  Torbjörn Ahlström & Arcini, C., 2012, The global history of paleopathology: Pioneers and prospects. Buikstra, J. E. & Roberts, C. A. (red.). Oxford University Press, s. 549-558

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 52. The Placement of the Feathers: Violence among Sub-Boreal Hunter-Gatherers from Gotland, Central Baltic Sea

  Torbjörn Ahlström & Molnar, P., 2012, Sticks, Stones, and Broken Bones : Neolithic Violence in a European Perspective. Schulting, R. J. & Fibiger, L. (red.). Oxford: Oxford University Press

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 53. 2013
 54. Patterns of violence-related skull trauma in neolithic southern scandinavia

  Fibiger, L., Torbjörn Ahlström, Bennike, P. & Schulting, R. J., 2013, I : American Journal of Physical Anthropology. 150, 2, s. 190-202

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 55. Setting her even straighter: Further notes on the osteology and necrodynamics of the Mesolithic burial from Barum, Scania, Sweden

  Torbjörn Ahlström, 2013 jan, Counterpoint: Essays in Archaeology and Heritage Studies in Honour of Professor Kristian Kristiansen. Bergerbrant, S. & Sabatini, S. (red.). Oxford: Archaeopress, s. 273-281 (BAR International series; vol. 2508).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 56. 2014
 57. Variations in Diet and Stature: Are They Linked? Bioarchaeology and Paleodietary Bayesian Mixing Models from Linkoping, Sweden

  Arcini, C., Torbjörn Ahlström & Tagesson, G., 2014, I : International Journal of Osteoarchaeology. 24, 4, s. 543-556

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 58. 2015
 59. Der Skalpierte Mann aus Grab 33 von Skateholm

  Torbjörn Ahlström & Lars Larsson, 2015, Krieg : Eine Archäologische Spurensuche. Meller, H. & Schefzik, M. (red.). Theiss, s. 105-106

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

 60. Paleodemography of maritime huntergatherers and the quest for forager baseline demography

  Torbjörn Ahlström, 2015, Neolithic diversities : perspectives from a conference in Lund, Sweden / Acta Archaeologica Lundensia, Series in 8o. Kristian, B., Hyden, S., Jennbert, K., Larsson, L. & Olausson, D. (red.). Lund University, s. 11-20

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 61. Population genomics of Bronze Age Eurasia

  Allentoft, M. E., Sikora, M., Sjögren, K-G., Rasmussen, S., Rasmussen, M., Stenderup, J., Damgaard, P. B., Schroeder, H., Ahlström, T., Vinner, L., Malaspinas, A-S., Margaryan, A., Higham, T., Chivall, D., Lynnerup, N., Harvig, L., Baron, J., Della Casa, P., Dąbrowski, P., Duffy, P. R. & 46 andra, Ebel, A. V., Epimakhov, A., Frei, K., Furmanek, M., Gralak, T., Gromov, A., Gronkiewicz, S., Grupe, G., Hajdu, T., Jarysz, R., Khartanovich, V., Khokhlov, A., Kiss, V., Kolář, J., Kriiska, A., Lasak, I., Longhi, C., McGlynn, G., Merkevicius, A., Merkyte, I., Metspalu, M., Mkrtchyan, R., Moiseyev, V., Paja, L., Pálfi, G., Pokutta, D., Pospieszny, Ł., Price, T. D., Saag, L., Sablin, M., Shishlina, N., Smrčka, V., Soenov, V. I., Szeverényi, V., Tóth, G., Trifanova, S. V., Varul, L., Vicze, M., Yepiskoposyan, L., Zhitenev, V., Orlando, L., Sicheritz-Pontén, T., Brunak, S., Nielsen, R., Kristiansen, K. & Willerslev, E., 2015, I : Nature. 522, 7555, s. 167-172

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 62. 2017
 63. Early Mesolithic burials from Bohuslän, western Sweden

  Sjögren, K. G. & Torbjörn Ahlström, 2017, Mesolithic burials – Rites, symbols and social organisation of early postglacial communities: International Conference in Halle (Saale), Germany, 18th–21st September 2013. Grünberg, J. M., Gramsch, B., Larsson, L., Orschiedt, J. & Meller, H. (red.). Langenweissbach: Beier & Beran, s. 125-143 (Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle; vol. 13:1-2).

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKonferenspaper i proceeding

 64. Early Neolithic Human Bog Finds from Falbygden, Western Sweden: New Isotopic, Osteological and Histological Investigations

  Sjögren, K. G., Torbjörn Ahlström, Blank, M., Price, T. D., Frei, K. M. & Hollund, H. I., 2017 dec 17, I : Journal of Neolithic Archaeology. 19 (2017)

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

 65. 2018
 66. Bilaga 1: Vetenskapliga undersökningar av Peder Winstrups mumie

  Torbjörn Ahlström, Arcini, C., Gracijela Bozovic, Roger Siemund, Peter Krantz, Mats Geijer, Gustavsson, P., Pellby, D., Wingren, P. & Mitchell, P., 2018, Antikvarisk rapport gällande undersökningen av biskop Peder Winstrups kista och mumifierade kvarlevor. Karsten, P. & Manhag, A. (red.). Lund: Lunds universitets historiska museum, s. 17-18

  Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapport

 67. Skelett vittnar om förhistorisk mobilitet och migration: Gamla frågor, nya metoder

  Torbjörn Ahlström & Arcini, C., 2018, I : ALE. 2018:1, s. 26-34

  Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

Föregående 1 2 Nästa