Torbjörn Hjort

Universitetslektor

Forskning

Mina forskningsområden berör på olika sätt försörjningsproblem och ekonomisk utsatthet. Ett område fokuserar på vad ekonomisk utsatthet kan ha för innebörder i ett samhälle präglat av konsumtion. Ett annat område handlar om hur välfärdsstaten förhåller sig till ekonomisk utsatthet och om hur föreställningar kring skälig levnadsnivå skapas och tar sig uttryck. I ett tredje område studerar jag hur samhällets finansialisering påverkar den enskilde, företrädesvis grupper med knapp ekonomi. Vidare är jag involverad i forskning som rör hur medborgarrollen förändras i takt med en ökad valfrihet gällande välfärdstjänster.

Undervisning

Jag arbetar huvudsakligen på terminerna 5, 6 och 7 på socionomprogrammet där jag bland annat handleder och examinerar c-uppsatser. Jag är också involverad i masterprogrammet och har varit kursföreståndare för kursen Socialt arbete med fattigdom och försörjningsproblem.

Senaste forskningsoutput

Torbjörn Hjort & Stig Linde, 2020, Lund: Socialhögskolan, Lunds universitet. 48 s. (Research Reports in Social Work; vol. 2020, nr. 5)

Forskningsoutput: Bok/rapportRapport

Torbjörn Hjort (red.), 2019, Lund: Studentlitteratur AB.

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)

Torbjörn Hjort, 2019, Det yttersta skyddsnätet - om arbete med socialbidrag. Hjort, T. (red.). Studentlitteratur AB, s. 201-222

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverk

Visa alla (36)